A gyűjtőhatókör a Windows Server 2008 rendszerű DHCP-kiszolgálók rendszergazdai funkciója, amely a DHCP Microsoft Management Console (MMC) beépülő modullal hozható létre és kezelhető. A gyűjtőhatókörrel több hatókör egyetlen felügyeleti entitásként csoportosítható. A funkció révén a DHCP-kiszolgáló:

 • Több logikai IP-hálózat esetében támogatja az egy fizikai hálózati szegmensen (például egy Ethernet LAN szegmensen) lévő DHCP-kiszolgálókat. Ha több logikai IP-hálózat is van az egyes fizikai alhálózatokon vagy hálózatokon, akkor a beállítás elnevezése multinet.

 • Támogatja a DHCP- és BOOTP-továbbítóügynökök távoli oldalán lévő távoli DHCP-kiszolgálókat (ha a továbbítóügynök távoli oldalának hálózata multinetet használ).

A multinetkonfigurációban a DHCP gyűjtőhatókör a hálózatban használt IP-címek egyedi hatókörtartományainak csoportosítására és aktiválására használható. A DHCP-kiszolgáló ilyen módon több hatókörből is bérletet aktiválhat és nyújthat az egy fizikai hálózaton lévő ügyfeleknek.

A gyűjtőhatókör megoldhatja a multineteknek a DHCP protokoll telepítésével kapcsolatos bizonyos problémáit, különösen a következő helyzetekben:

 • Az aktuális aktív hatókör rendelkezésre álló címkészlete majdnem kimerült, a hálózathoz pedig további számítógépeket kell hozzáadni. Az eredeti hatókör magában foglalja az adott címosztály egyetlen IP-vel rendelkező hálózatának teljes címezhető tartományát. A címtartomány ugyanarra a fizikaihálózat-szegmensre való kiterjesztéséhez másik IP-címtartomány használata szükséges.

 • Az ügyfeleket adott idő után új hatókörbe kell áttelepíteni (például az aktuális IP-hálózatnak a meglévő aktív hatókörben címtartományról egy másik IP-címtartományt tartalmazó új hatókörre való átszámozása érdekében).

 • Az ugyanazon a fizikaihálózat-szegmensen lévő két DHCP-kiszolgálót kell felhasználni a különálló logikai IP-hálózatok kezelésére.

Multinetek gyűjtőhatókör-konfigurációi

A következő rész azt ismerteti, hogy terjeszthető ki az eredetileg csupán egyetlen fizikaihálózat-szegmensből és egy DHCP-kiszolgálóból álló egyszerű DHCP-hálózat úgy, hogy gyűjtőhatókört alkalmazzon a multinetkonfigurációk támogatására.

1. példa: Átirányítatlan DHCP-kiszolgáló (a gyűjtőhatókör előtt)

A következő példában egy egyetlen DHCP-kiszolgálóval rendelkező kis helyi hálózat (LAN) egyetlen, „A” jelölésű fizikai alhálózatot támogat. A DHCP-kiszolgáló feladata ebben a konfigurációban arra korlátozódik, hogy címszolgáltatást végez az ugyanazon a fizikai alhálózaton levő ügyfelek számára.

A következő ábra az eredeti állapotában jeleníti meg a példahálózatot. Ekkor még nem bővült gyűjtőhatókörrel a hálózat, és a rendszer az „1. hatókör” jelölésű hatókörrel szolgálja ki az „A” alhálózat valamennyi DHCP-ügyfelét.

Egy alhálózat és DHCP-kiszolgáló (gyűjtőhatókör előtt)

2. példa: Helyi multineteket támogató átirányítatlan DHCP-kiszolgáló gyűjtőhatóköre

A DHCP-kiszolgáló elhelyezkedése szerinti hálózatszegmensnek megfelelő „A” alhálózat ügyfélszámítógépei számára kialakított multinetek belefoglalásához olyan gyűjtőhatókör állítható be, amely az eredeti (1. hatókör) hatókört és a támogatás hozzáadását igénylő logikai multinetek további hatóköreit (2. és 3. hatókör) tagként foglalja magában.

Ez az ábra a DHCP-kiszolgálóval egy fizikai hálózaton („A” alhálózat) lévő multineteket támogató hatókör- és gyűjtőhatókör-konfigurációkat szemlélteti.

Gyűjtőhatókör nem útválasztásos DHCP-kiszolgálóhoz

3. példa: A távoli multineteket támogató továbbítóügynökkel rendelkező átirányított DHCP-kiszolgáló gyűjtőhatóköre

A DHCP-kiszolgáló elhelyezkedése szerinti hálózatszegmensnek megfelelő, az „A” alhálózaton lévő DHCP-kiszolgáló útválasztója mögötti távoli hálózatszegmenst jelentő „B” alhálózat ügyfélszámítógépei számára kialakított multinetek belefoglalásához olyan gyűjtőhatókör állítható be, amely a távoli támogatás hozzáadását igénylő logikai multinetek további hatóköreit (2. és 3. hatókör) tagként foglalja magában.

Mivel a multinetek a távoli hálózat (a „B” alhálózat) számára vannak fenntartva, az eredeti (1. hatókör) hatókörnek nem kell a hozzáadott gyűjtőhatókör részének lennie.

Ez az ábra a DHCP-kiszolgálóétól eltérő távoli fizikai hálózaton („B” alhálózat) lévő multineteket támogató hatókör- és gyűjtőhatókör-konfigurációkat szemlélteti. A DHCP-továbbítóügynököt a DHCP-kiszolgálók a távoli alhálózaton lévő ügyfelek támogatására használják.

Gyűjtőhatókör útválasztásos DHCP-kiszolgálóhoz

Gyűjtőhatókör létrehozása

Az eljárással DHCP-gyűjtőhatókör hozható létre.

A művelet elvégzéséhez legalább a Rendszergazdák vagy a DHCP-rendszergazdák csoportjához kell tartoznia.

Gyűjtőhatókör létrehozása
 1. Nyissa meg a DHCP beépülő modult.

 2. A konzolfán kattintson a beállítani kívánt DHCP-kiszolgálóra.

 3. Kattintson a Művelet menü Új gyűjtőhatókör parancsára.

  Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha legalább egy olyan hatókör létrejön a DHCP-kiszolgálónál, amely jelenleg nem része a gyűjtőhatókörnek.

 4. Kövesse az Új gyűjtőhatókör varázsló útmutatásait.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő webhelyen találhatók: A DHCP-kiszolgálói szerepkör beállításainak konfigurálása.

A DHCP szolgáltatással kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom