A továbbítóügynök egy kisméretű program, amely DHCP/BOOTP üzeneteket továbbít a különböző alhálózatokon található ügyfelek és kiszolgálók között. A DHCP/BOOTP továbbítóügynökök a DHCP és a BOOTP szabványok részei, és a szabvány RFC-dokumentumok által leírt protokoll és kapcsolódó viselkedés szerint működnek.

A TCP/IP hálózatokban az útválasztók kötik össze az alhálózatnak nevezett különböző fizikai hálózati szegmenseken használt hardvereket és szoftvereket, és az alhálózatok között IP-csomagokat továbbítanak. A DHCP-szolgáltatás több alhálózaton keresztül történő támogatásához és használatához minden alhálózathoz kapcsolódó útválasztónak rendelkeznie kell az RFC 1542 dokumentumban leírt DHCP-továbbítóügynöki képességekkel.

Ahhoz, hogy megfeleljen az RFC 1542 dokumentumban leírtaknak és továbbítóügynök-támogatást nyújtson, minden útválasztónak fel kell tudni ismerni a BOOTP és DHCP protokollüzeneteket, és ennek megfelelően feldolgozni (továbbítani) őket. Mivel az útválasztók BOOTP-üzenetként értelmezik a DHCP-üzeneteket (mint például az ugyanazon az UDP portszámon elküldött UDP-üzenetet amely osztott üzeneti struktúrát tartalmaz), a BOOTP-továbbítóügynöki képességgel rendelkező útválasztó általában DHCP-csomagokat és a hálózaton elküldött BOOTP-csomagokat továbbít.

Ha egy útválasztó nem képes DHCP/BOOTP továbbítóügynökként működni, akkor minden alhálózatnak rendelkeznie kell saját DHCP-kiszolgálóval, vagy egy másik számítógéppel, amely képes ellátni a továbbítóügynöki feladatokat az alhálózaton. Abban az esetben, ha nem praktikus, vagy lehetetlen útválasztót konfigurálni DHCP/BOOTP továbbításra, konfigurálhat egy Windows Server® 2008 rendszert használó számítógépet a továbbítóügynöki feladatok ellátására a DHCP-továbbítóügynök szolgáltatás telepítésével.

A legtöbb esetben az útválasztók támogatják a DHCP/BOOTP továbbítást. Ha a számítógépén használt útválasztók nem támogatják, lépjen kapcsolatba az útválasztó gyártójával vagy forgalmazójával, és érdeklődjön a szolgáltatást támogató szoftver-vagy belső vezérlőprogram-frissítés elérhetőségéről.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő helyen találhatók: Ajánlott feladatok a DHCP-kiszolgálói szerepkörhöz.

A DHCP szolgáltatással kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom