Ha DHCP-kiszolgálókat helyez üzembe a hálózaton, automatikusan érvényes IP-címekkel láthatja el az ügyfélszámítógépeket és egyéb TCP/IP-alapú hálózati eszközöket. Emellett további konfigurációs paramétereket – más néven DHCP-beállításokat – is megadhat ezen ügyfeleknek és eszközöknek, amelyek ezáltal más hálózati erőforrásokhoz, például DNS-kiszolgálókhoz, WINS-kiszolgálókhoz és útválasztókhoz kapcsolódhatnak.

A DHCP-kiszolgálók által nyújtott szolgáltatások

A DHCP olyan ügyfél-kiszolgáló technológia, amely lehetővé teszi, hogy a DHCP-kiszolgáló IP-címeket rendeljen hozzá, vagy adjon bérbe számítógépeknek vagy olyan eszközöknek, amelyek képesek DHCP-ügyfélként működni. A DHCP használatával módja nyílik a következőkre:

 • IP-címek bérbeadása adott időtartamra DHCP-ügyfeleknek, majd automatikus megújításuk, amikor az ügyfél megújítást kér.

 • A DHCP-ügyfélparaméterek automatikus frissítése a DHCP-kiszolgáló kiszolgáló vagy hatókör-beállításainak módosításával ahelyett, hogy egyenként végezné el ezt minden egyes DHCP-ügyfél esetében.

 • IP-címek fenntartása adott számítógépek vagy eszközök számára, hogy mindig ugyanazt az IP-címet használják és megkapják a legfrissebb DHCP-beállításokat.

 • IP-címek és címtartományok kizárása a DHCP-kiszolgáló által kiosztott címek közül annak érdekében, hogy ezeket az IP-címeket és tartományokat kiszolgálók, útválasztók, és más statikus IP-címeket igénylő eszközök statikus konfigurálására használhassa fel.

 • DHCP-szolgáltatások nyújtása több alhálózatnak, ha a DHCP-kiszolgáló és a szolgáltatáshoz kiválasztott alhálózat közötti összes útválasztó a DHCP-üzenetek továbbítására van konfigurálva.

 • A DHCP-kiszolgáló konfigurálása avégett, hogy elvégezze a DNS-név regisztrálását a DHCP-ügyfelek számára.

 • Csoportos címhozzárendelés IP-alapú DHCP-ügyfeleknek.

A DHCP-kiszolgáló összetevői

A DHCP elsődleges összetevői a DHCP-kiszolgáló és a MADCAP-kiszolgáló üzembe helyezését teszik lehetővé.

Megjegyzés

A MADCAP protokollt csak az IPv4 támogatja. A DHCPv6-kiszolgáló nem támogatja a MADCAP protokollt.

DHCP-kiszolgáló

A TCP/IP hálózat minden számítógépének és eszközének rendelkeznie kell IP-címmel a hálózat megfelelő működéséhez. IP-címeket manuálisan is konfigurálhat az egyes számítógépeken, vagy telepíthet egy DHCP-kiszolgálót, amely automatikusan oszt ki IP-címbérleteket a hálózat összes DHCP-ügyfele számára.

A legtöbb ügyfélszámítógépeken használt operációs rendszer alapértelmezésként IP-címbérleteket keres, ezért az ügyfélszámítógépen nem szükséges konfiguráció a DHCP-támogatással rendelkező hálózat kialakításához, ami a DHCP-kiszolgáló üzembe helyezésének első lépése.

Mielőtt azonban a DHCP-kiszolgálója IP-címbérleteket nyújthatna az ügyfeleknek, IP-címtartományt kell definiálnia a DHCP-kiszolgálóhoz. Ez a tartomány, amely hatókör néven ismert, egy olyan fizikai alhálózatot definiál a hálózaton, amelyhez a rendszer felajánlja a DHCP-szolgáltatásokat. Így ha például két alhálózata van, a DHCP-kiszolgálónak mindkét alhálózathoz kapcsolódnia kell, és mindkettőhöz hatókört kell definiálnia. Emellett elsődlegesen a hatókörök teszik lehetővé az IP-címek és bármely kapcsolódó konfigurációs paraméter a hálózat ügyfelei részére történő terjesztésének és hozzárendelésének kezelését a kiszolgáló számára.

MADCAP-kiszolgáló

Ha MADCAP-kiszolgálóként telepíti a DHCP-t, a DHCP-kiszolgáló képes dinamikusan IP-csoportcímeket rendelni olyan ügyfelekhez, amelyek a csoportos címzésű üzenetekben küldött adatokat fogadó ügyfélcsoportokhoz kívánnak csatlakozni.

A csoportos címzés adatok – például hang vagy videó – egy pontról több pontra történő átvitelekor, illetve összetett hálózatok esetén hasznos. A csoportos címzés lehetővé teszi, hogy egy pont, például médiakiszolgáló csoportcím használatával egyetlen csomagban küldje el az információt több címzettnek.

A módszer előnye az egyetlen csomag küldése és a címzettlisták többletmunkájának kiiktatása. A szórt csomagokkal ellentétben a csoportos címzésű forgalom nem zavarja azokat a csomópontokat, amelyek nem figyelik azt. Az útválasztók lehetővé tehetik a csoportos címzést, és minden hálózatra továbbítják a csoportos címzésű csomagot, amelyen legalább egy csomópont figyel.

DHCP-kiszolgáló kezelése

A DHCP-kiszolgáló kezeléséhez használt elsődleges eszköz a DHCP és a DHCP-konzol Netsh-parancsai.

A DHCP Netsh-parancsai

Beírhatja a DHCP Netsh-parancsait a netsh dhcp> parancssor parancssori ablakába, vagy futtathatja a DHCP Netsh-parancsait kötegfájlokból vagy parancsfájlokból is. A DHCP-konzol összes funkcionalitása elérhető a netsh dhcp> parancssorból is. Ez az alábbi helyzetekben lehet hasznos:

 • Ha nagytávolságú hálózatokban (WAN) kezel DHCP-kiszolgálókat, a parancsok interaktív módban is használhatók a netsh> parancssorral, és ezáltal könnyebben kezelhetővé válnak a lassú hálózati kapcsolatok is.

 • Nagy számú DHCP-kiszolgáló kezelésekor a parancsok kötegelt módban is használhatók az összes DHCP-kiszolgáló esetében elvégzendő ismétlődő felügyeleti feladatok parancsfájlok segítségével történő automatizálásához.

DHCP-konzol

A DHCP-konzol a DHCP-kiszolgálói szerepkör telepítésekor bekerül a Vezérlőpult Felügyeleti eszközök mappájába. A DHCP-konzol a Microsoft Management Console (MMC) beépülő moduljaként jelenik meg.

A DHCP-konzol tartalmaz hálózatkezelők által javasolt fejlesztéseket is. Ezek között van a fokozott kiszolgálóteljesítmény-figyelés, több előre meghatározott DHCP-beállítástípus, dinamikus frissítési támogatás a Windows korábbi változatait futtató ügyfeleknek, és a hálózat jogosulatlan DHCP-kiszolgálóinak észlelése.

A DHCP általános felügyeleti feladatai

A DHCP-kiszolgáló telepítése után a DHCP-konzol, vagy a DHCP Netsh-parancsainak használatával végezheti el az alábbi alapvető felügyeleti kiszolgáló-feladatokat:

 1. Hatókörök létrehozása.

 2. Gyűjtőhatókörök és csoportcímzési hatókörök hozzáadása és konfigurálása.

 3. Hatókör-tulajdonságok megtekintése és módosítása, mint például további kizárási tartományok megadása.

 4. Hatókörök, gyűjtőhatókörök és csoportcímzési hatókörök hozzáadása.

 5. Hatókör-bérleti tevékenység felügyelete az egyes hatókörök aktív bérleteinek áttekintésével.

 6. Fenntartások létrehozása hatókörökben, az állandó IP-címet bérleti használat miatt igénylő DHCP-ügyfelek igényei szerint.

Ezen felül használhatja a DHCP-konzolt vagy a DHCP Netsh-parancsait az alábbi választható vagy speciális beállítási feladatokhoz:

 • Új egyedi alapértelmezett beállítástípus hozzáadása.

 • Felhasználó vagy szállító által definiált beállítási osztályok hozzáadása és konfigurálása.

 • Más kiszolgáló-tulajdonságok, mint például naplózási-beállítási vagy rendszerindítási protokoll (BOOTP) táblázatok konfigurálása.

Megjegyzés

A gyűjtőhatóköröket csak az IPv4 támogatja. A DHCPv6-kiszolgáló nem támogatja a gyűjtőhatóköröket.

További információ

A DHCP szolgáltatással kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server® 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom