A hatókör az adott alhálózaton található, a DHCP szolgáltatást használó számítógépek IP-címeinek felügyeleti csoportja. A rendszergazda először minden fizikai alhálózathoz létrehoz egy hatókört, majd ennek segítségével definiálja az ügyfelek által használt paramétereket. A hatókörök az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:

 • A DHCP szolgáltatás bérleti ajánlataihoz használt, illetve abból kizárt IP-címek tartománya.

 • Az adott IP-cím alhálózatát meghatározó alhálózati maszk.

 • A hatókör neve.

 • A címbérlet időtartamának értékei a dinamikusan lefoglalt IP-címeket kapó DHCP-ügyfelek számára.

 • A DHCP-ügyfelekhez társított DHCP-hatókörbeállítások, például a DNS-kiszolgáló, az útválasztó IP-címe, valamint a WINS-kiszolgáló címe.

 • Fenntartások; választhatóan használhatók annak érdekében, hogy az adott DHCP-ügyfél mindig ugyanazt az IP-címet kapja.

A hatókörök hozzáadása előtti teendők

A DHCP-hatókörök adott alhálózaton található IP-címkészletek (például a 192.168.0.1 és 192.168.0.254 közötti címek), amelyeket a DHCP-kiszolgáló bérbe adhat az ügyfeleknek.

Minden alhálózatnak csak egy DHCP-hatóköre lehet, egyetlen folyamatos IP-címtartománnyal. Ha egyetlen hatókörön vagy alhálózaton belül több címtartományt kíván használni a DHCP szolgáltatáshoz, először definiálnia kell a hatókört, majd ezt követően szükség szerint beállíthatja a kizárási tartományokat:

 • A hatókör definiálása

  Használja fel azon helyi IP-alhálózat egymást követő IP-címekből álló teljes tartományát, amelyhez engedélyezi a DHCP szolgáltatást.

 • Kizárási tartományok beállítása

  Állítson be kizárási tartományt minden olyan, a hatókörön belüli IP-címhez, amelyet nem kíván a DHCP-kiszolgáló által elérhetővé tenni, vagy DHCP-hozzárendeléshez használni. Így az előző példában szereplő hatókörben kizárhatja az első 10 címet, ha kizárja a 192.168.0.1 és a 192.168.0.10. közötti címtartományt.

  Ha kizárási tartományt állít be ezekre a címekre, ezzel azt adja meg, hogy a DHCP-ügyfelek számára a rendszer soha ne ajánlja fel ezeket a címeket, amikor IP-címet kérnek a kiszolgálótól. A kizárt IP-címek lehetnek aktívak a hálózatában, de csak akkor, ha manuálisan konfigurálja őket olyan állomásokon, amelyek nem használnak DHCP protokollt a cím megszerzéséhez.

Hatókörök létrehozása

Az eljárással új DHCP-hatókör hozható létre.

A művelet elvégzéséhez legalább a Rendszergazdák vagy a DHCP-rendszergazdák csoportjához kell tartoznia.

Új DHCP-hatókör létrehozása
 1. Nyissa meg a DHCP MMC beépülő modult.

 2. A konzolfán kattintson duplán a beállítani kívánt DHCP-kiszolgálóra.

 3. Kattintson a jobb gombbal az IPv4 vagy az IPv6 elemre, majd kattintson az Új hatókör lehetőségre.

 4. Kövesse az Új hatókör varázsló útmutatásait.

További szempontok

A hatókör létrehozását megelőzően meg kell határozni a hatókörön belül használni kívánt kezdő és záró IP-címeket.

Az adott hatókör kezdő és záró IP-címétől függően a DHCP-konzol javaslatot tesz a legtöbb hálózat esetében használható, alapértelmezett alhálózati maszkra. Amennyiben ismert, hogy az adott hálózathoz eltérő alhálózati maszk szükséges, az érték az igényeknek megfelelően módosítható.

Ha befejeződik az új hatókör létrehozása, előfordulhat, hogy további feladatok végrehajtása - például hatókör aktiválása a használatbavételhez vagy hatókörbeállítások hozzárendelése - válik szükségessé.

A 80/20 szabály használata hatókörök esetében

A DHCP-használat elosztásakor bevált gyakorlat a „80/20” szabály alkalmazása a hatókörcímek két DHCP-kiszolgáló közötti felosztására. Ha az 1. kiszolgáló teszi elérhetővé konfigurációja szerint a címek nagy részét (megközelítően 80 százalékát), akkor a 2. kiszolgáló konfigurálható a többi cím (megközelítően 20 százalék) elérhetővé tételére az ügyfelek számára. További információ a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125700 címen elérhető Microsoft TechNet webhelyén, a A DHCP-kiszolgálók terhelésének elosztása a 80/20 szabály hatókörökre való alkalmazásával (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen található.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő webhelyen találhatók: A DHCP-kiszolgálói szerepkör beállításainak konfigurálása.

A DHCP szolgáltatással kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom