DHCP-kiszolgálói szerepkör: DHCP-kiszolgáló konfigurálása

A DHCP-kiszolgálók központilag kezelik az IP-címeket és a hozzájuk kapcsolódó információkat, és automatikusan biztosítják őket az ügyfelek részére. Így az ügyfelek hálózati beállításai a kiszolgálón konfigurálhatók, nem kell őket egyenként, minden számítógépen beállítani. Ha azt szeretné, hogy ez a számítógép ossza ki az IP-címeket az ügyfelek részére, konfigurálja DHCP-kiszolgálóként ezt a kiszolgálót.

Ez a témakör a DHCP-kiszolgáló konfigurálásához szükséges alapvető lépéseket ismerteti. Az alapszintű DHCP-kiszolgáló beállítását követően további konfigurációs műveleteket is elvégezhet, attól függően, hogy hogyan kívánja használni a DHCP-kiszolgálót.

Alapismeretek

Mielőtt hozzálátna a DHCP-kiszolgáló konfigurálásához, biztosítsa a következő feltételeket:

  • Tekintse át a DHCP-kiszolgálóval kapcsolatos fogalmakat (például hatókörök, címbérletek és beállítások).

  • Ellenőrizze, hogy helyesen van-e konfigurálva az operációs rendszer. A Windows Server® 2008 operációs rendszerekben a DHCP működése az operációs rendszer és szolgáltatásai helyes konfigurációjától függ.

  • Ellenőrizze, hogy ez a számítógép statikus IP-címmel rendelkezik-e (lásd: DHCP-kiszolgáló statikus IP-címének beállítása.)

  • Ellenőrizze, hogy minden meglévő lemezkötet az NTFS fájlrendszert használja-e. A FAT32-kötetek nem biztonságosak, és nem támogatják a fájlok és mappák tömörítését, a lemezkvótákat, a fájltitkosítást, illetve az egyéni fájlengedélyeket.

A DHCP-kiszolgálói szerepkör hozzáadásakor létrejön egy hatókör, amely meghatározza azt az IP-címtartományt, amelyet a DHCP-kiszolgáló kioszt az azonos alhálózatba tartozó ügyfelek részére. Külön hatókört kell létrehozni minden olyan alhálózathoz, amelyet DHCP segítségével kíván kezelni. A következő táblázat felsorolja azokat az információkat, amelyeket ismernie kell ahhoz, hogy a DHCP-kiszolgálói szerepkör hozzáadásakor létre tudja hozni az első hatókört. Minden további hatókörhöz ugyanezeket az információkat kell összegyűjtenie.

A DHCP-kiszolgálói szerepkör hozzáadása előtt Megjegyzések

Tekintse át a DHCP biztonsági kérdéseit.

A biztonsági szempontok befolyásolják a DHCP-kiszolgáló üzembe helyezésének módját. Fontos, hogy pontosan értse, hogyan használja a DHCP a biztonsági csoportokat. További információ a következő helyen található: További információk a DHCP biztonsági csoportokról.

Határozza meg azt az IP-címtartományt, amelyet a DHCP kioszthat az ügyfelek részére.

Használja fel a helyi IP-alhálózatot alkotó teljes, folytonos IP-címtartományt. A legtöbb esetben érdemes magánhasználatú címtartományt választani. Erről és a magánhálózatokon használható IP-címtartományok teljes listájáról az 1918. számú, „Address Allocation for Private Internets” (Címkiosztás összetett magánhálózatokhoz) című RFC-dokumentumból tájékozódhat az Internet Engineering Task Force webhelyén.

Állapítsa meg az ügyfeleken használandó alhálózati maszkot.

Amikor a DHCP-kiszolgáló bérbe ad egy IP-címet egy ügyfélnek, a kiszolgáló további konfigurációs beállításokat is megadhat. Ezek közé tartozik az alhálózati maszk is.

Állapítsa meg, melyek azok az IP-címek, amelyeket a DHCP-kiszolgáló nem oszthat ki az ügyfelek részére.

Gyakori eset például, hogy a hálózatba kapcsolt nyomtatónak statikus IP-címe van, így ezt az IP-címet nem ajánlhatja fel a DHCP-kiszolgáló az ügyfelek részére.

Döntse el az IP-címbérlet időtartamát.

Az alapértelmezett érték nyolc nap. Általánosságban a bérlet időtartamának az adott alhálózat ügyfeleinek átlagos aktivitási idejével kell megegyeznie. Nyolc napnál hosszabb lehet például az ideális időtartam, ha az ügyfelek olyan asztali számítógépek, amelyeket csak ritkán kapcsolnak ki, de rövidebb mint nyolc nap, ha az ügyfelek olyan mobileszközök, amelyek gyakran hagyják el a hálózatot vagy kerülnek át másik alhálózatba.

Ha kívánja, állapítsa meg annak az útválasztónak (alapértelmezett átjárónak) az IP-címét, melynek segítségével az ügyfelek kommunikálni tudnak a más alhálózatokon található ügyfelekkel.

Amikor a DHCP-kiszolgáló bérbe ad egy IP-címet egy ügyfélnek, a kiszolgáló további konfigurációs beállításokat is megadhat. Ezek közé tartozik az útválasztó IP-címe is.

Ha kívánja, állapítsa meg az ügyfelek DNS-tartományának nevét.

Amikor a DHCP-kiszolgáló bérbe ad egy IP-címet egy ügyfélnek, a kiszolgáló további konfigurációs beállításokat is megadhat. Ezek közé tartozik annak a DNS-tartománynak a neve is, amelyhez az ügyfelek tartoznak.

Ha kívánja, állapítsa meg annak a DNS-kiszolgálónak az IP-címét, amelyet az ügyfeleknek használniuk kell.

Amikor a DHCP-kiszolgáló bérbe ad egy IP-címet egy ügyfélnek, a kiszolgáló további konfigurációs beállításokat is megadhat. Ezek közé tartozik annak a DNS-kiszolgálónak az IP-címe is, amelytől az ügyfelek kérhetik a számítógépnevek feloldását.

Ha kívánja, állapítsa meg annak a WINS-kiszolgálónak az IP-címét, amelyet az ügyfeleknek használniuk kell.

Amikor a DHCP-kiszolgáló bérbe ad egy IP-címet egy ügyfélnek, a kiszolgáló további konfigurációs beállításokat is megadhat. Ezek közé tartozik annak a WINS-kiszolgálónak az IP-címe is, amelytől az ügyfelek kérhetik a NetBIOS-számítógépnevek feloldását.

A DHCP-kiszolgáló telepítése

A DHCP-kiszolgáló telepítése
  1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök elemére, majd kattintson a Kiszolgálókezelő lehetőségre, és nyugtázza a Felhasználói fiókok felügyelete beállítást.

  2. A Szerepkörök összegzése területen kattintson a Szerepkör hozzáadása hivatkozásra, kattintson a Tovább gombra, jelölje be a DHCP-kiszolgáló jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.

További források

A DHCP használatával és a kiszolgálói szerepkörökkel kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információkért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom