Ezzel az eljárással a zónákat beállíthatja elsődleges, másodlagos vagy helyettes zónának. Használhatja még egy zóna az Active Directory tartományi szolgáltatásokba (AD DS) való integrálására is. További információt A zónatípusok ismertetése című témakörben talál.

Ehhez a művelethez legalább a Rendszergazdák csoporthoz vagy egy ezzel egyenértékű csoporthoz kell tartoznia. A megfelelő fiók- és csoporttagság-használatról lásd: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Zónatípus módosítása

Zónatípus módosítása a Windows felhasználói felületének használatával
 1. Nyissa meg a DNS-kezelőt.

 2. A konzolfában kattintson a jobb gombbal a megfelelő álló zónára, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

 3. Az Általános lapon tekintse meg a zóna jelenlegi típusát, majd kattintson a Módosítás gombra.

 4. A Zóna típusának megváltoztatása panelen jelöljön ki egy, a jelenlegitől eltérő zónatípust, majd kattintson az OK gombra.

További szempontok

 • A DNS Manager megnyitásához kattintson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd a DNS lehetőségre.

 • Az alábbiak közül választhat: Elsődleges zóna, Másodlagos zóna vagy Helyettes zóna. Ha a másodlagos vagy helyettes zónatípust jelöli ki, akkor meg kell adnia egy másik DNS-kiszolgáló IP-címét, hogy az forrásként használva frissített adatokat szolgáltasson a zóna számára.

 • Ha a DNS-kiszolgáló számítógép tartományvezérlőként működik, a zónákat az Active Directory tartományi szolgáltatásokban is tárolhatja. Ez a beállítás semmilyen másik esetben nem érhető el. Ha ez a zónatípus van kijelölve használatra, akkor a zónaadatok az Active Directory tartományi szolgáltatások adatbázisának részeként vannak tárolva és replikálva.

  Megjegyzés

  Nem változtathatja meg egyszerre a zóna típusát (elsődleges, másodlagos vagy helyettes) és a zóna tárolásának módját. A két műveletet egymástól elkülönítetten kell végrehajtani.

 • Egy zónát másodlagos típusról elsődlegesre állítva más zónatevékenységeket is érinthet, beleértve a dinamikus frissítések kezelését, zónaletöltéseket és a DNS értesítési listáinak használatát, amely változások esetén a zónában lévő többi kiszolgáló értesítésére szolgál.

 • Egy zóna helyettesről elsődlegesre állítása vagy ennek fordítottja nem ajánlott. Ez ellentmond a helyettes zónák céljának.

 • A DNS zónatípusának vagy tárolásának átállítása időigényes lehet nagy zónák esetében.

Zónatípus módosítása a parancssor használatával
 1. Nyisson meg egy parancssori ablakot.

 2. Írja be az alábbi parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

  dnscmd <ServerName> /ZoneResetType <ZoneName Property> [<MasterIPaddress...>] [/file <FileName>] {/OverWrite_Mem|/OverWrite_Ds|/DirectoryPartition <FQDN>}

Paraméter Leírás

dnscmd

A DNS-kiszolgálók kezeléséhez használható parancssori eszköz neve.

<Kiszolgálónév>

Ezt a paramétert kötelező megadni. Megadja a DNS-kiszolgáló DNS-állomásnevét. A DNS-kiszolgáló IP-címét is beírhatja. Amennyiben a helyi számítógépen futó DNS-kiszolgálót kívánja megadni, írjon be egy pontot (.).

<Zónanév>

Ezt a paramétert kötelező megadni. Megadja a zóna teljesen minősített tartománynevét (FQDN).

<Tulajdonság>

Ezt a paramétert kötelező megadni. A következő zónatípusok egyike:

 • /Primary

  Szabványos elsődleges zóna. A /file Fájlnév kapcsoló kötelező.

 • /DsPrimary

  Active Directory tartományi szolgáltatásokba (AD DS) integrált elsődleges zóna. Ha a zóna még nem elsődleges zóna, át kell alakítani elsődleges zónává (a /Primary kapcsolóval), mielőtt ezzel a kapcsolóval integrálná a zónát az Active Directory tartományi szolgáltatásokba.

 • /Secondary

  Másodlagos zóna. Meg kell adnia legalább egy FőkiszolgálóiIPcím értéket.

 • /Stub

  Helyettes zóna. Meg kell adnia legalább egy FőkiszolgálóiIPcím értéket. Ha a zóna egy, az Active Directory tartományi szolgáltatásokba integrált elsődleges zóna, akkor a /DsStub kapcsolót használva át kell alakítani egy, az Active Directory tartományi szolgáltatásokba integrált helyettes zónává, mielőtt használhatná ezt a kapcsolót.

 • /DsStub

  Active Directory tartományi szolgáltatásokba (AD DS) integrált helyettes zóna. Meg kell adnia legalább egy FőkiszolgálóiIPcím értéket. Ha a zóna még nem helyettes zóna, át kell alakítani helyettes zónává (a /Stub kapcsolóval), mielőtt ezzel a kapcsolóval integrálná a zónát az Active Directory tartományi szolgáltatásokba.

/file <Fájlnév>

A /Primary kapcsoló használata esetén szükséges. Az új zóna fájljának nevét határozza meg. Ez a paraméter nem érvényes a /DsPrimary zónatípusra.

<FőkiszolgálóiIPcím...>

A /Secondary, /Stub és /DsStub kapcsoló használata esetén szükséges. Egy vagy több IP-címet határoz meg a másodlagos vagy helyettes zónák főkiszolgálójához, ahonnan a zónaadatok másolva lesznek.

/OverWrite_Mem | /OverWrite_Ds | /DirectoryPartition <Teljesen minősített tartománynév>

Az /OverWrite_Mem kapcsoló felülírja a létező DNS adatokat az Active Directory tartományi szolgáltatásokban lévő adatokkal. A /OverWrite_Ds kapcsoló felülírja az Active Directory tartományi szolgáltatások adatait a DNS-ben található adatokkal. A /DirectoryPartition kapcsoló az új zónát a teljesen minősített tartománynév (FQDN) által meghatározott alkalmazásspecifikus címtárpartícióban tárolja, például TartomanyDNSZonak.vallalat.vezerlok.de-jo-jatek.hu.

A parancs teljes szintaxisának megtekintéséhez írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:

dnscmd /ZoneResetType /help 

További szempontok

 • Emelt szintű parancssorablak megnyitásához kattintson a Start gombra, mutasson a Minden program elemre, majd kattintson a Kellékek pontra, kattintson jobb gombbal a Parancssor ikonra, végül kattintson a Futtatás rendszergazdaként lehetőségre.

 • Kijelölhet elsődleges, másodlagos vagy helyettes zónákat. Ha a másodlagos vagy a helyettes zónatípust jelöli ki, adja meg egy másik DNS-kiszolgáló IP-címét, hogy az forrásként használva frissített adatokat szolgáltasson a zóna számára.

 • Ha a DNS-kiszolgáló számítógép tartományvezérlőként működik, akkor használhatja a /DsPrimary vagy /DsStub kapcsolókat. Ezek a kapcsolók semmilyen más esetben nem érhetőek el. Bármelyik zónatípus is van használatra kijelölve, a zónaadatok az Active Directory tartományi szolgáltatások adatbázisának részeként vannak eltárolva és replikálva.

  Megjegyzés

  Mielőtt használná ezeket a kapcsolókat, a zónákat a megfelelő típusra kell átalakítania (ha szükséges). Vagyis a zónának elsődleges zónának kell lennie, mielőtt használhatná a /DsPrimary kapcsolót a zóna és az Active Directory tartományi szolgáltatások integrálására. Ugyanígy, a zónának helyettes zónának kell lennie, mielőtt használhatná a /DsStub kapcsolót a zóna és az Active Directory tartományi szolgáltatások integrálására.

 • Egy zóna másodlagos típusúról elsődlegesre állítása más zónatevékenységeket is érinthet, beleértve a dinamikus frissítések és zónaletöltések kezelését, valamint a DNS értesítési listáinak használatát a zónában lévő többi kiszolgáló a változásokról való értesítésére.

 • Egy zóna helyettesről elsődlegesre állítása vagy ennek a fordítottja nem ajánlott. Ez ellentmond a helyettes zónák céljának.


Tartalom