Használja a W3C-naplómezők párbeszédpanelt a naplófájlokba felvenni kívánt információ kiválasztásához. Ez a párbeszédpanel csak akkor érhető el, ha a W3C formátumot választja a Naplózás szolgáltatáslap Formátum legördülő listájáról.

Szoftverelemek listája

Elem neveLeírás

Dátum (date)

Naplózza a dátumot, amelyen a kérelem érkezett. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Idő (time)

Naplózza az időpontot, amikor a kérelem érkezett (egyezményes világidő (UTC) szerint). Alapértelmezés szerint ki van választva.

Ügyfél IP-címe (c-ip)

Naplózza a kérelmet elindító ügyfél IP-címét. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Felhasználónév (cs-username)

Naplózza a kiszolgálóhoz hozzáférő hitelesített felhasználó nevét. A névtelen felhasználókat kötőjel jelöli. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Szolgáltatásnév (s-sitename)

Naplózza az internetes szolgáltatás nevét és annak a példánynak a számát, amely futott az ügyfélen a naplózott esemény bekövetkeztekor.

Kiszolgálónév (s-computername)

Naplózza annak a kiszolgálónak a nevét, amelyen a naplófájlbejegyzés létrejött.

Kiszolgáló IP-címe (s-ip)

Naplózza annak a kiszolgálónak az IP-címét, amelyen a naplófájlbejegyzés létrejött. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Kiszolgálóport (s-port)

Naplózza a kiszolgáló azon portjának számát, amely konfigurálva van a szolgáltatáshoz. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Metódus (cs-method)

Naplózza a kérelemben használt HTTP-metódust, például GET. Alapértelmezés szerint ki van választva.

URI-típusazonosító (cs-uri-stem)

Naplózza annak az elemnek az egységes erőforrás-azonosítóját (URI), amely a művelet célja, például Default.htm. Alapértelmezés szerint ki van választva.

URI-lekérdezés (cs-uri-query)

Naplózza azt a lekérdezést, ha volt ilyen, amelyet az ügyfél megpróbált végrehajtani. Az URI-lekérdezés csak dinamikus lapok esetén szükséges. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Protokollállapot (sc-status)

Naplózza a HTTP-állapotkódot. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Protokoll alállapota (sc-substatus)

Naplózza a HTTP-alállapot kódját. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Win32-állapot (sc-win32-status)

Naplózza a Windows rendszerbeli állapotkódot. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Elküldött bájtok száma (sc-bytes)

Naplózza a kiszolgáló által elküldött bájtok számát.

Fogadott bájtok száma (cs-bytes)

Naplózza a kiszolgáló által fogadott bájtok számát.

Igénybe vett idő (time-taken)

Naplózza a művelet végrehajtásához igénybe vett időt milliszekundumban. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Protokollverzió (cs-version)

Naplózza az ügyfél által alkalmazott protokoll - HTTP vagy FTP - verzióját.

Állomás (cs-host)

Naplózza az állomásfejlécnevet, ha van ilyen.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a webhelyéhez megadott állomásnév másképpen szerepel a naplófájlokban, mivel a HTTP.sys a punycode kódolású formátumot használva készíti a naplóbejegyzéseket.

Felhasználói ügynök (cs(User-Agent))

Naplózza a böngészőt, amelyből a kérelem érkezett. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Cookie (cs(Cookie))

Naplózza az elküldött vagy fogadott cookie tartalmát, ha volt ilyen.

Hivatkozó (cs(Referer))

Naplózza a felhasználó által legutóbb felkeresett webhelyet. Ez a hely szolgáltatott hivatkozást az aktuális helyhez.

Lásd még


Tartalom