A Speciális lapon az adatokra vonatkozó további inicializálási tulajdonságokat lehet megtekinteni és beállítani.

Az Adatkapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel Speciális lapja szolgáltatóspecifikus, továbbá csak a kijelölt OLE DB szolgáltató számára szükséges inicializálási tulajdonságokat jeleníti meg. A speciális inicializálási tulajdonságokkal kapcsolatban az adott OLE DB szolgáltatóhoz tartozó dokumentáció tartalmaz további tájékoztatást.

A következő táblázatban a leggyakrabban használt inicializálási beállítások láthatók.

Beállítás Leírás

Megszemélyesítési szint

A kiszolgáló számára az ügyfél megszemélyesítésekor engedélyezett megszemélyesítési szint. Ez a tulajdonság csak a távoli eljáráshívási (RPC) kapcsolatoktól eltérő hálózati kapcsolatokra vonatkozik ezek a megszemélyesítési szintek hasonlóak az RPC-k esetében alkalmazottakhoz. A tulajdonság értékei közvetlenül megfelelnek a hitelesített RPC-kapcsolatokhoz megadható megszemélyesítési szinteknek, de a hitelesített RPC-kapcsolatokhoz képest egyéb kapcsolatokra alkalmazhatók. A következő szintek közül választhat:

 • Anonymous – a kiszolgáló számára nem ismert az ügyfél neve. A kiszolgálói folyamat nem tud azonosítási adatokat kapni az ügyfélről, az ügyfelet nem tudja megszemélyesíteni.
 • Delegate – A folyamat megszemélyesítheti az ügyfél biztonsági környezetét, amikor az ügyfél nevében jár el. A kiszolgálói folyamat kifelé menő hívásokat is indíthat más kiszolgálók felé, miközben az ügyfél nevében működik.
 • Identify – A kiszolgáló felveheti az ügyfél identitását. A kiszolgáló megszemélyesítheti az ügyfelet a hozzáférés-vezérlési listák ellenőrzése szempontjából, de nem tud rendszerobjektumokhoz hozzáférni az ügyfél nevében.
 • Impersonate – A kiszolgálói folyamat megszemélyesítheti az ügyfél biztonsági környezetét, amikor az ügyfél nevében jár el. Ezt az információt a kapcsolat létrehozásakor olvassa be a rendszer, nem minden hívás alkalmával.

Védelmi szint

Az ügyfél és a kiszolgáló között továbbított adatok védelmének szintje. Ez a tulajdonság csak az RPC-kapcsolatoktól eltérő hálózati kapcsolatokra vonatkozik ezek a védelmi szintek hasonlóak az RPC-k esetében alkalmazottakhoz. A tulajdonság értékei közvetlenül megfelelnek a hitelesített RPC-kapcsolatokhoz megadható védelmi szinteknek, de a hitelesített RPC-kapcsolatokhoz képest egyéb kapcsolatokra alkalmazhatók. A következő szintek közül választhat:

 • Call – Az adat forrását az ügyfél felől a kiszolgáló felé irányuló minden egyes kérésnél hitelesíti.
 • Connect – Csak akkor végez hitelesítést, amikor az ügyfél létrehozza a kapcsolatot a kiszolgálóval.
 • None – A kiszolgálónak elküldött adatokon nem történik hitelesítés.
 • Pkt – Az ügyfél felől küldött minden adat hitelesítése.
 • Pkt Integrity – Az ügyféltől érkező összes adat hitelesítése, a továbbítás során történt módosítás kizárása.
 • Pkt Integrity – Az ügyféltől érkező összes adat hitelesítése, a továbbítás során történt módosítás kizárása, valamint az adatok titkosítással való védelme.

Kapcsolat időtúllépése

Másodpercben megadja azt az időt, ameddig az OLE DB szolgáltató várakozik az inicializálás végrehajtására. Az inicializálás időtúllépése esetén hibaüzene az eredmény, a kapcsolat pedig nem jön létre.

Hozzáférési engedélyek

A következő engedélyek közül egyet vagy többet lehet megadni:

 • Read – írásvédett.
 • ReadWrite – olvasás és írás.
 • Share Deny None – másokkal szemben nem tagadható meg sem az olvasás, sem az írás joga.
 • Share Deny Read – mások számára megakadályozza az olvasási módban történő megnyitást.
 • Share Deny Write – mások számára megakadályozza az írási módban történő megnyitást.
 • Share Exclusive – mások számára megakadályozza az olvasási/írási módban történő megnyitást.
 • Write – csak írás.

Megjegyzések

Megjegyzés:
Az adatkapcsolatok inicializálására vonatkozóan további tájékoztatást a Data Link API Overview (Az adatkapcsolati API áttekintése) című rész tartalmaz az MSDN webhelyen.