Elem Részletek

Létrehozás helye: <tartománynév vagy számítógépnév>

Egy objektum Active Directory-tartományszolgáltatásokban (AD DS) szereplő teljesen minősített neve magában foglalja az azt tartalmazó szervezeti egységet, vagy azt a tárolót, amelyben létrejött.

A nem Active Directory tartományi szolgáltatásban létrehozott Message Queuing-objektumokkal kapcsolatos információkat a rendszer a helyi számítógép mappáiban tárolja.

A saját várólisták nevében megtalálható a private$\ előtag. Ezt az előtagot nem kell külön beírnia, mert automatikusan hozzáadódik egy új saját várólista nevéhez.

Várólista neve

Itt adható meg a létrehozni kívánt várólista neve.

Tranzakciós

Megadja, hogy tranzakciós várólistát hoz-e létre


Tartalom