Eredményhalmazt hoz létre egy táblára vonatkozóan, ez a megadott tábla vagy tábla oszloplistája. Amikor egy PUBLIC szinonimára vonatkozóan oszlopokat kér, be kell előzőleg állítania a SYNONYMCOLUMNS kapcsolódási attribútumot, valamint szTableOwner argumentumként üres karakterláncot kell beállítania. Az illesztőprogram a PUBLIC szinonimákra vonatkozó oszlopok visszaadásakor a TABLE NAME oszlopot üres karakterláncra állítja be. Az eredményhalmaz mindegyik sor végén egy további, ORDINAL POSITION nevű oszlopot tartalmaz. Az érték az oszlop sorrendi helye a táblában.