A Konverter kiválasztása párbeszédpanel a telepített konvertáló .dll fájlokat sorolja fel, és lehetővé teszi a választást közülük, így az illesztőprogram egyik karakterkészletről a másikra tud konvertálni. Az alkalmazás és az adatforrás gyakran eltérő karakterkészletek használatával tárolja az adatokat. Az ODBC egy általános mechanizmust biztosít, amely lehetővé teszi az illesztőprogram számára, hogy egyik karakterkészletről a másikra konvertálja az adatokat.

A konvertáló .dll megadása után azt az illesztőprogram betölti, és meghívásával az alkalmazás és az adatforrás között haladó összes adatot konvertálja. Az adatok körében szerepel az adatforrásnak küldött összes SQL-utasítás és karakterparaméter, a karakterek metaadatai – például oszlopnevek –, illetve az adatforrástól kapott hibaüzenetek is. A kapcsolódási adatokon nem történik konvertálás, mivel a konvertáló .dll betöltése addig nem történik meg, amíg az alkalmazás nem hozta létre a kapcsolatot az adatforrással.

Az SQLDriverToDataSource és SQLDataSourceToDriver konvertálási függvényeket megvalósító konvertáló .dll-t – az illesztőprogram ezeket hívja meg – készítheti az alkalmazás feljlesztője, az illesztőprogram fejlesztője vagy külső fél is.

A konvertáló dll-ekkel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást az ODBC Programmer's Reference (ODBC programozói alapinformációk) webhely tartalmaz.