Ezen a lapon konfigurálhatók az adott adapterre vonatkozó útválasztási információ protokolljának beállításai.

Párbeszédpanel-elemLeírás

Periodikus hirdetmények időköze

A másodpercek száma a periodikus RIP-hirdetmények között. Írja be az értéket, vagy kattintson a nyilakra az új érték bejelöléséhez. Az alapértelmezett érték 30 másodperc. Az érték 15 és 86 400 másodperc (24 óra) közöttire állítható be. Ez a beállítás csak akkor érinti önt, ha az Általános lapon bejelölte a Periodikus frissítési mód lehetőséget.

Az útvonal lejárata előtt eltelt idő

Az útvonal élettartama (másodpercekben), amelyről a RIP-en keresztül értesül. Írja be az értéket, vagy kattintson a nyilakra az új érték bejelöléséhez. Az alapértelmezett érték 180 másodperc. Az érték 15 és 259 200 másodperc (72 óra) közöttire állítható be. Ha az útvonalat a rendszer nem frissíti egy másik RIP-hirdetménnyel a megadott időn belül, az útvonal elévül, és érvénytelen útként lesz megjelölve. Az értéknek meg kell haladnia a Periodikus hirdetmények időköze szerinti értéket, különben az útvonalak még azelőtt lejárnak, hogy frissülhetnének. Ez a beállítás csak akkor érinti önt, ha az Általános lapon bejelölte a Periodikus frissítési mód lehetőséget.

Az útvonal eltávolítása előtt eltelt idő

Az idő (másodpercekben), amely után egy RIP által megtanult, de már elévült útvonal törlődik az útválasztási táblából. Írja be az értéket, vagy kattintson a nyilakra az új érték bejelöléséhez. Az alapértelmezett érték 120 másodperc. Az érték 15 és 259 200 másodperc (72 óra) közöttire állítható be. Ez a beállítás csak akkor érinti önt, ha az Általános lapon bejelölte a Periodikus frissítési mód lehetőséget.

Osztott horizontú feldolgozás engedélyezése

A beállítás bejelölésével az adott hálózaton megtanult útvonalak nem lesznek hirdetve ugyanazon a hálózaton küldött RIP-hirdetményekben. Ha a beállítás nincs bejelölve, az adott hálózaton megtanult útvonalak hirdetve lesznek ugyanazon a hálózaton. Alapértelmezés szerint az osztott horizont engedélyezve van.

Mérgezett visszautú feldolgozás

A beállítás bejelölésével egy adott hálózaton megtanult útvonalak 16-os (nem érhető el) metrikával lesznek meghirdetve az ugyanazon a hálózaton küldött RIP-hirdetményekben. Alapértelmezés szerint a mérgezett visszaút engedélyezve van. A mérgezett visszaút beállítás csak akkor érhető el, ha az osztott horizont engedélyezve van.

Indítójeles frissítések engedélyezése

A beállítás bejelölésével az új útvonalak és metrikaváltozások azonnali, a csak a változásokat tartalmazó frissítéseket indítanak. Ezt nevezik indítójeles frissítésnek. A két indítójeles frissítés közötti maximális időtartam az IPv4 - RIP - Tulajdonságok lap - Általános lap Minimum másodpercek indítójeles frissítésnek között lehetőségénél megadott értéktől függ.

Zárófrissítések küldése leálláskor

A beállítás bejelölésével abban az esetben, ha az RIP-szolgáltatás leáll ezen az adapteren, az RIP a 15-ös metrikával megjelölt összes útvonalat tartalmazó hirdetményt küld szét. Ez lehetővé teszi a szomszédos útválasztók számára az útválasztási táblázataik azonnali frissítését annak jelzésére, hogy a leálló útválasztón keresztül futó útvonalak a továbbiakban nem érhetők el. Alapértelmezés szerint a jelölőnégyzet be van jelölve.

Állomásútvonalak feldolgozása a fogadott hirdetményekben

A beállítás bejelölése esetén a rendszer elfogadja az RIP-hirdetményekben fogadott állomásútvonalakat. A rendszer alapértelmezés szerint figyelmen kívül hagyja az állomásútvonalakat.

Állomásútvonalak belefoglalása a küldött hirdetményekbe

A beállítás bejelölése esetén az RIP-hirdetményekbe bekerülnek az állomásútvonalak. Alapértelmezés szerint az állomásútvonalak nem kerülnek a hirdetményekbe.

Alapértelmezett útvonalak feldolgozása a fogadott hirdetményekben

A beállítás bejelölése esetén a rendszer elfogadja az RIP-hirdetményekben fogadott, alapértelmezés szerinti útvonalakat. Alapértelmezés szerint az alapértelmezett útvonalak figyelmen kívül maradnak.

Alapértelmezett útvonalak belefoglalása a küldött hirdetményekbe

A beállítás bejelölése esetén az RIP-hirdetményekbe bekerülnek az alapértelmezés szerinti útvonalak. Alapértelmezés szerint az alapértelmezett útvonalak nem kerülnek a hirdetményekbe.

Alhálózat összegzésének letiltása

A beállítás bejelölése esetén az alhálózati útvonalakat nem összegzi a rendszer osztályalapú hálózati azonosító formájában, amikor egy olyan hálózaton lesznek meghirdetve, amely nem alhálózata az osztályalapú hálózati azonosítónak. Alapértelmezés szerint az alhálózat összegzése le van tiltva. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az Általános lapon a Kimenő csomag protokollja vagy az RIP 2-es verzió - szórás, vagy pedig az RIP 2-es verzió - szórás lehetőségre van állítva.

További hivatkozások


Tartalom