Párbeszédpanel-elemLeírás

Kiszolgálónév

A hitelesítésre használni kívánt RADIUS-kiszolgáló DNS-neve vagy IP-címe

Közös titkos kulcs

Megjeleníti az RRAS-kiszolgáló és a RADIUS-kiszolgáló közötti biztonságos kommunikációra használható közös titkos kulcsot. A sikeres RADIUS-kommunikáció létrejöttéhez ugyanazt a közös titkos kulcsot kell konfigurálni az RRAS-kiszolgálón és a RADIUS-kiszolgálón. A közös titkos kulcs megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

Időtúllépés (másodperc)

Írja be azt az időt (másodpercben), amennyi ideig az RRAS-kiszolgáló vár a RADIUS-kiszolgáló válaszára, mielőtt egy másik RADIUS-kiszolgálóval próbálkozik. A nyilakra kattintva is kijelölhet egy új beállítást.

Kezdeti érték

A RADIUS-kiszolgáló kezdeti válaszképességének pontszáma. A nyilakra kattintva is kijelölhet egy új beállítást. A pontszám növekszik vagy csökken a RADIUS-kiszolgáló válaszképességének módosulása alapján.

Port

Az az UDP-port, amelyet a RADIUS-kiszolgáló használ a bejövő RADIUS-hitelesítési kérések esetében. Az alapértelmezett érték (1812) az RFC 2138 dokumentumon alapul. A régebbi RADIUS-kiszolgálók esetében a portot állítsa 1645 értékre.

Mindig használjon üzenethitelesítőt

Megadja, hogy minden egyes RADIUS-üzenettel el legyen-e küldve egy, a közös titkos kulcson alapuló üzenethitelesítő. Az üzenethitelesítővel együtt a rendszer mindig küld EAP-üzeneteket is. Bizonyosodjon meg arról, hogy a RADIUS-kiszolgálói képesek üzenethitelesítők fogadására, és ennek megfelelően vannak konfigurálva.

Ki kell jelölnie ezt a beállítást, ha a RADIUS-kiszolgáló Hálózati házirend-kiszolgálót futtat, és az adott kiszolgálóhoz konfigurált RADIUS-ügyfélnél ki van jelölve A kérelemnek tartalmaznia kell az üzenethitelesítő attribútumot beállítás.

További hivatkozások


Tartalom