A telefonos programok használhatják a helyi és távoli telefonos szolgáltatók által vezérelt telefonos eszközöket. A távoli eszközök esetében a telefonos szolgáltatások a vonalak és telefonok felhasználói elérését vezérlik. A Windows Remote Service Provider az ügyfélszámítógépeken hozzáférést biztosít a felhasználóknak a távoli kiszolgálókon lévő telefonos eszközökhöz. Az alábbi utasítások a telefonos kiszolgáló és ügyfelek beállításának főbb lépéseit összegzik.

Tartomány részét képező kiszolgáló kiválasztása

Győződjön meg arról, hogy a telefonos kiszolgálóként használni kívánt kiszolgáló része egy tartománynak, és hogy ezt a tartományt a telefonos felhasználók tartományai megbízhatónak ítélik. Adja hozzá a telefonos ügyfeleket ehhez vagy egy megbízható a tartományhoz. Az ügyfelek egyszerre csak egy tartományba lehetnek bejelentkezve.

A telefonos kiszolgáló felügyelete

Jelentkezzen be a kiszolgálón rendszergazdaként. A telefonos szolgáltatások rendszergazdáinak a kiszolgálóval azonos vagy megbízható tartományokban kell lenniük. A telefonos szolgáltatások helyi számítógépen történő felügyeletéhez használja az MMC konzol Telefonos szolgáltatások beépülő modulját. A Telefonos szolgáltatások beépülő modul megnyitásához olvassa el a A telefonos beépülő modul megnyitása című témakört.

A telefonos kiszolgáló engedélyezése

A telefonos kiszolgálót a Windows Server 2008 telepítőprogramja automatikusan telepíti. A telefonos kiszolgáló használatának megkezdéséhez először engedélyezni kell a kiszolgálót, majd meg kell adni a telefonos szolgáltatások bejelentkezési fiókját a kiszolgálón. További telefonos rendszergazdákat is megadhat. Nekik nem kell felügyeleti jogosultságokkal rendelkezniük a teljes kiszolgálón.

  • A telefonos-kiszolgáló engedélyezéséhez használja a Telefonos szolgáltatások beépülő modult. További információ: Telefonos kiszolgáló engedélyezése vagy letiltása.

  • Amikor engedélyezi a telefonos kiszolgálót, a telefonos szolgáltatások kiszolgálón történő futtatásához adja meg a tartományi felhasználói fiók felhasználónevét és jelszavát. (További információ: A telefonos szolgáltatás bejelentkezési fiókjának módosítása.) Ennek a fióknak a kiszolgálón lévő Rendszergazdák csoportban, és a kiszolgálóval azonos vagy teljesen megbízható tartományban kell lennie. Célszerű létrehozni egy külön fiókot erre a célra, amelynek neve könnyen megjegyezhető legyen, például TAPI_RENDSZERGAZDA.

  • Jelölje ki a telefonos kiszolgáló felügyeletét ellátó személyeket. További tudnivalók: A telefonos szolgáltatás rendszergazdáinak kijelölése. Ezzel az eljárással lehetővé teheti a telefonos kiszolgálón felügyeleti jogosultságokkal nem rendelkező felhasználók számára a telefonos szolgáltatások felügyeletét. Ez az eljárás nem biztosít további felügyeleti jogosultságokat és engedélyeket a felhasználóknak a kiszolgálón. A telefonos kiszolgálón felügyeleti jogosultságokkal rendelkező felhasználók ugyanúgy felügyelhetik a telefonos szolgáltatásokat, mint bármely más szolgáltatást a számítógépen. Ezeknek a felhasználóknak a telefonos kiszolgálóval azonos vagy teljesen megbízható tartományokban kell lenniük.

A telefonos szolgáltatók elérésének biztosítása

Adja meg, hogy mely felhasználók érhetik el a telefonos kiszolgálón lévő telefonos szolgáltatókat. Ezt a feladatot is a Telefonos szolgáltatások beépülő modulban kell végrehajtani úgy, hogy hozzárendeli a felhasználókat egy szolgáltatókhoz tartozó vonalhoz vagy telefonhoz. További információ: Telefonos felhasználó hozzárendelése vonalhoz vagy telefonhoz. A felhasználóknak a telefonos kiszolgálóval azonos vagy megbízható tartományban kell lenniük. Ha törölnie kell egy felhasználót, kövesse a Felhasználók telefonfonalakhoz vagy telefonokhoz való hozzáférésének megszüntetése című témakörben ismertetett lépéseket.

A telefonos ügyfelek beállítása

Meg kell adnia az ügyfél által használandó telefonos kiszolgálókat. További információ: Telefonos kiszolgálók megadása telefonos ügyfélen. Az ügyfeleknek a telefonos kiszolgálóval azonos vagy teljesen megbízható tartományokban kell lenniük.

További hivatkozások


Tartalom