Művelet Témakör

A kulcsfogalmak áttekintése.

Lásd: A telefonos szolgáltatással kapcsolatos fogalmak.

Telefonos kiszolgálóként történő használatra olyan számítógépet állítson be vagy válasszon, amelyen Windows Server 2008 operációs rendszer működik. A kiszolgálónak a telefonos ügyfelekkel azonos vagy olyan tartományban kell lennie, amely kétirányú bizalmi kapcsolatban áll a telefonos ügyfeleket tartalmazó tartománnyal.

További információt a Microsoft webhelyén található „Understanding Trusts” (Tudnivalók a bizalmi kapcsolatokról) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80972) című dokumentum tartalmaz (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Telefonos hardver és szoftver telepítése a telefonos kiszolgálón.

Lásd a gyártó dokumentációját.

A telefonos kiszolgáló engedélyezése.

Lásd: Telefonos kiszolgáló engedélyezése vagy letiltása.

A telefonos kiszolgáló bejelentkezési fiókjának megadása. Külön fiók létrehozása, például TAPI_RENDSZERGAZDA.

Lásd: A telefonos szolgáltatás bejelentkezési fiókjának módosítása.

Olyan telefonos rendszergazdák kijelölése, akik nem tagjai a kiszolgálón lévő Rendszergazdák csoportnak.

Lásd: A telefonos szolgáltatás rendszergazdáinak kijelölése.

Telefonos felhasználók hozzárendelése vonalakhoz vagy telefonokhoz.

Lásd: Telefonos felhasználó hozzárendelése vonalhoz vagy telefonhoz.

További hivatkozások


Tartalom