nisadmin

name

nisadmin – parancssori Windows-segédprogram a NIS-kiszolgálószolgáltatás felügyeletéhez

ÁTTEKINTÉS

nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]]
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] mkmaster -d domain 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] mkslave -d domain -m server
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] addserver -d domain -m server
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] delserver -d domain -m server
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] config option[...]
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] syncall 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] start 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] stop 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] pause 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] continue 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] encryptiontype 
     -d domain {crypt | md5}

LEÍRÁS

A nisadmin parancssori Windows-segédprogram a helyi számítógépen vagy egy távoli számítógépen található NIS-kiszolgálószolgáltatást felügyeli. Ha olyan fiókkal jelentkezett be, amely nem rendelkezik a szükséges jogosultságokkal, a parancsban megadhatja egy megfelelő jogosultságú fiók felhasználónevét és jelszavát. A nisadmin parancs által végrehajtott műveletek a megadott parancsargumentumoktól függnek.

A nisadmin parancsban az egyes paramétereken túl az alábbi argumentumokat és kapcsolókat is megadhatja:

Fogalom Definíció

computer

A felügyelni kívánt távoli számítógép. A Windows Internet Name Service- (WINS-) vagy Domain Name System- (DNS-) névvel, illetve Internet Protocol- (IP-) címmel határozhatja meg a számítógépet.

-u usr

A használni kívánt hitelesítő adatokkal rendelkező felhasználó neve. Előfordulhat, hogy a felhasználónévhez a tartománynevet is meg kell adnia a következő formában: domain\username.

-p pword

A -u kapcsolóval megadott felhasználói fiók jelszava. Ha megadja a -u kapcsolót, de kihagyja a -p kapcsolót, akkor a rendszer kérni fogja a jelszót.

A nisadmin parancs által végrehajtott művelet a megadott parancsargumentumtól függ:

Fogalom Szerepe

mkmaster

Az alárendelt (más néven szolga) kiszolgálót fő kiszolgálóvá változtatja. A következő beállítások és argumentumok szükségesek, ha az mkmaster parancsot használja:

 • -d domain: Megadja azon tartomány nevét, amelyiken végrehajtja a módosítást.

mkslave

A fő kiszolgálót alárendelt (más néven szolga) kiszolgálóvá változtatja. A következő beállítások és argumentumok szükségesek, ha az mkslave parancsot használja:

 • -d domain: Megadja azon tartomány nevét, amelyiken végrehajtja a módosítást.

 • -m server: Megadja a fő kiszolgálóvá előléptetendő tartományvezérlő nevét.

config

Konfigurálja a szolgáltatás paramétereit. A config parancs használata esetén egy vagy több paramétert kell megadni az alábbiak közül:

 • pushint=[[days:]hh:]mm: Megadja, hogy milyen időközönként keresse meg a szolgáltatás a Network Information Services- (NIS-) leképezések esetleges változásait az Active Directoryban, és továbbítsa őket az összes másodlagos NIS-kiszolgálónak minden tartományban. Az időtartamot napokban, órákban és percekben kell megadni. Ha megadja a hh paramétert, a hh elemnek a 0-23 tartományba tartozó értéket kell választania, az mm elemnek pedig a 0-59 tartományba kell esnie.

 • logging={n[ormal] | v[erbose]}: Meghatározza, hogy az eseménynaplókban mekkora mennyiségű információ legyen elérhető. Ha csak a sikertelen eseményeket kívánja naplózni, adja meg a normal (vagy n) beállítást. A sikertelen események, figyelmeztetések és sikeres események naplózásához adja meg a verbose (vagy v) beállítást.

addserver -d domain -m server

Adja hozzá a megadott számítógépet alárendelt kiszolgálóként. A következő beállítások és argumentumok szükségesek, ha az addserver parancsot használja.

 • -d domain: Megadja azon tartomány nevét, amelyiken végrehajtja a módosítást.

 • -m server: Megadja az alárendelt kiszolgálóként hozzáadandó tartományvezérlő nevét.

delserver -d domain -m server

A megadott alárendelt kiszolgáló eltávolítása. A következő beállítások és argumentumok szükségesek, ha a delserver parancsot használja.

 • -d domain: Megadja azon tartomány nevét, amelyiken végrehajtja a módosítást.

 • -m server: Megadja az eltávolítandó alárendelt kiszolgáló nevét.

syncall

Azonnal szinkronizálja a megváltozott leképezéseket a Unix-alapú alárendelt kiszolgálókon található leképezésekkel.

start

Elindítja a NIS-kiszolgálószolgáltatást.

stop

Leállítja a NIS-kiszolgálószolgáltatást.

pause

Szünetelteti a NIS-kiszolgálószolgáltatást.

continue

Folytatja a NIS-kiszolgálószolgáltatást.

encryptiontype

Meghatározza a megadott domain Unix-jelszavainak titkosítására használt módszereket. Ez az érték azoknál a tartományoknál lehet md5, ahol a Unix-alapú számítógépek Linux rendszerrel, MD5 titkosítással futnak. Ez az érték kötelezően crypt (az alapértelmezés) azoknál a tartományoknál, ahol egy vagy több Unix-alapú számítógép fut bármilyen egyéb operációs rendszerrel vagy titkosítási módszerrel. A tartományban minden számítógépnek azonos módszert kell használnia.

Ha nem adja meg a parancsargumentumot, a nisadmin parancs az aktuális NIS-kiszolgálószolgáltatás beállításait jeleníti meg.

Lásd még


Tartalom