Šiame skyriuje rodomos parinktys ir jų funkcijos, galimos NWLink IPX/SPX dialogo lange Pridėti (ar redaguoti) tinklo bibliotekos konfigūraciją.

Parinktis Aprašas

Serverio pseudonimas

Nurodykite unikalų serverio, paleidžiančio „Microsoft SQL Server“ egzempliorių, kurio klausomasi „NWLink IPX/SPX“ tinklo bibliotekoje.

Tinklo bibliotekos

Nurodykite tinklo biblioteką, kuri bus naudojama jungiantis prie serverio. Pasirinkta NWLink IPX/SPX.

Nurodykite parametrus pagal

Nurodykite, kaip apibrėžiami parametrai. Pažymėtas Tinklo adresas.

Adresas

Nurodykite MAC adresą.

Prievadas

Nurodykite lizdo numerį. Numatytoji reikšmė yra 33854.

Tinklas

Nurodykite „NetWare“ tinklo numerį. Numatytoji reikšmė yra 0.

Taip pat žr.

Turinys