Norėdami peržiūrėti ir nustatyti papildomas duomenų inicijavimo ypatybes, naudokite skirtuką Išsamiau.

Dialogo lango Duomenų saito ypatybės skirtukas Išsamiau yra būdingas teikimo įrankiui ir jame rodomos tik inicijavimo ypatybės, kurių reikalauja pasirinktas OLE DB tiekimo įrankis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie išplėstines inicijavimo ypatybes, žr. dokumentus, pateiktus su kiekvienu konkrečiu OLE DB teikimo įrankiu.

Šioje lentelėje apibūdinama dauguma inicijavimo parinkčių.

Parinktis Aprašas

Apsimetimo kitu asmeniu lygis

Apsimetimo kitu asmeniu lygis, kurį serveris gali naudoti, vaizduodamas klientą. Ši ypatybė taikoma visiems tinklo ryšiams, išskyrus nuotolinio procedūros iškvietimo (RPC) ryšius; šie apsimetimo kitu asmeniu lygiai panašūs į RPC pateiktus lygius. Šios ypatybės vertės tiesiogiai atitinka apsimetimo kitu asmeniu lygius, kurie gali būti nurodyti autentifikuotiems RPC ryšiams, tačiau juos galima taikyti visiems ryšiams, išskyrus autentifikuotus RPC. Pasirinkite iš šių lygių:

 • Anonimas – klientas yra nežinomas serveriui. Serveris negali gauti kliento atpažinimo informacijos ir negali apsimesti klientu.
 • Atstovas – šiuo procesu galima pavaizduoti kliento saugos kontekstą, veikiant kliento vardu. Serveriu taip pat galima kreiptis į kitus serverius, veikiant kliento vardu.
 • Nustatyti – serveris gali atpažinti kliento tapatybę. Serveris gali apsimesti klientu, tikrindamas prieigos teisių sąrašą (ACL), tačiau negali pasiekti sistemos objektų kaip klientas.
 • Apsimesti kitu asmeniu – šiuo serverio procesu galima pavaizduoti kliento saugos kontekstą, veikiant kliento vardu. Ši informacija pasiekiama prisijungus, o ne kiekvienu kreipimusi.

Apsaugos lygis

Kliento išsiųstų duomenų į serverį apsaugos lygis. Ši ypatybė taikoma visiems tinklo ryšiams, išskyrus RPC ryšius; šie apsaugos lygiai panašūs į RPC pateiktus lygius. Šios ypatybės vertės tiesiogiai atitinka apsaugos lygius, kurie gali būti nurodyti autentifikuotiems RPC ryšiams, tačiau juos galima taikyti visiems ryšiams, išskyrus autentifikuotus RPC. Pasirinkite iš šių lygių:

 • Iškviesti – autentifikuoja duomenų šaltinį kiekvienos kliento užklausos serveriui pradžioje.
 • Jungtis – autentifikuoja tik tada, kai klientas prisijungia prie serverio.
 • Joks – į serverį nusiųsti duomenys neautentifikuojami.
 • Pkt – nustato, kad visi gauti duomenys yra iš kliento.
 • Pkt vientisumas – nustato, kad visi gauti duomenys yra iš kliento ir kad juos perduodant duomenys nebuvo pakeisti.
 • Pkt privatumas – nustato, kad visi gauti duomenys yra iš kliento ir kad juos perduodant duomenys nebuvo pakeisti, bei apsaugo duomenų privatumą, juos užšifruodamas.

Ryšio skirtasis laikas

Nurodo laiką (sekundėmis), kurį teikimo įrankis laukia, atlikdamas inicijavimą. Jei baigiasi inicijavimui skirtas laikas, gaunama klaida ir ryšys nesukuriamas.

Prieigos teisės

Pasirinkite vieną ar daugiau iš šių teisių:

 • Skaityti – tik skaityti.
 • Skaityti ir rašyti – skaityti ir rašyti.
 • Bendrai naudoti, nieko nedrausti – kitiems negali būti atmesta nei prieiga skaityti, nei prieiga rašyti.
 • Bendrai naudoti, drausti skaityti – neleidžia kitiems atidaryti skaitymo režimu.
 • Bendrai naudoti, drausti rašyti – neleidžia kitiems atidaryti rašymo režimu.
 • Bendrai naudoti, išskirtinis – neleidžia kitiems atidaryti skaitymo / rašymo režimu.
 • Rašyti – tik rašyti.

Pastabos

Pastaba:
Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų susiejimo inicijavimą, žr. Duomenų susiejimo API suvestinė, esančią MSDN.