Norėdami nurodyti, kaip prisijungti prie duomenų naudojant OLE DB teikimo įrankį, naudokite skirtuką Jungimasis.

Dialogo lango Duomenų saito ypatybės skirtukas Jungimasis yra būdingas teikimo įrankiui ir jame rodomos tik jungimosi ypatybės, kurių reikalauja pasirinktas OLE DB tiekimo įrankis. Jungimosi ypatybės leidžia nurodyti, kur duomenys yra ir kaip prie jų prisijungti. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. dokumentus apie kiekvieną konkretų OLE DB teikimo įrankį.

Šioje lentelėje apibūdinama dauguma jungimosi parinkčių.

Parinktis Aprašas

Duomenų srautas

Įveskite duomenų šaltinio, prie kurio norite gauti prieigą, pavadinimą, paprastai serverio pavadinimą.

Vieta

Įveskite duomenų šaltinio, prie kurio norite gauti prieigą, vietą, paprastai duomenų bazės pavadinimą.

Naudokite „Windows NT“ integruotąją saugą

Spustelėkite, jei, identifikuodami save, norite naudoti autentifikavimo paslaugą.

Norint naudoti šią funkciją, OLE DB teikimo įrankis turi palaikyti autentifikavimo paslaugą. SQL serveriui skirtas OLE DB teikimo įrankis yra pavyzdys. Taip pat privalote turėti leidimą duomenų šaltinyje naudoti autentifikavimo paslaugą.

Naudokite konkretų vartotojo vardą ir slaptažodį

Spustelėkite, jei, autentifikuodami informaciją apie prisijungimą duomenų šaltiniui, norite naudoti pateiktą vartotojo vardą ir slaptažodį.

Vartotojo vardas

Jungdamiesi prie duomenų šaltinio, įveskite autentifikacijai reikalingą vartotojo ID.

Slaptažodis

Jungdamiesi prie duomenų šaltinio, įveskite autentifikacijai reikalingą slaptažodį.

Neįvestas slaptažodis

Leidžia nurodytam teikimo įrankiui jungimosi eilutėje pateikti tuščią slaptažodį.

Leisti išsaugoti slaptažodį

Leidžia išsaugoti slaptažodį su jungimosi eilute. Ar slaptažodis įtrauktas į jungimosi eilutę, priklauso nuo iškviestos programos funkcinių galimybių.

Pastaba:
Išsaugojus slaptažodį, jis pateikiamas ir išsaugomas jo neslepiant ir nešifruojant.

Įveskite pradinį naudojamą katalogą

Įveskite katalogą, prie kurio norite gauti prieigą jungdamiesi.

Patikrinkite ryšį

Spustelėkite bandydami prisijungti prie nurodyto duomenų šaltinio. Jei prisijungimas nepavyks, įsitikinkite, ar visi nustatymai teisingi. Pvz., prisijungimas gali nepavykti dėl rašybos klaidų bei didžiųjų ir mažųjų raidžių skirtumo.

Pastabos

Pastaba:
Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų susiejimo jungimąsi, žr. Duomenų susiejimo API suvestinė, esančią MSDN.