Leidžia prisijungti prie duomenų šaltinio, turinčio vartotojo duomenų šaltinio pavadinimą (DSN) arba sistemos DSN. Kompiuterio duomenų šaltiniai priklauso šiam kompiuteriui ir negali būti bendrai naudojami.

Valdiklis Aprašas

Kompiuterio duomenų šaltinis

Išvardijami visi vartotojo ir sistemos DSN, įskaitant kiekvieno DSN pavadinimą ir tipą. Du kartus spustelėję DSN, prisijungsite prie duomenų šaltinio.

Naujas

Spustelėję pridėsite naują kompiuterio duomenų šaltinį. Rodomame dialogo lange Sukurti naują duomenų šaltinį pasirinkite tvarkyklę, kuriai pridedate vartotojo ar sistemos DSN ir, spustelėję Pirmyn, nurodykite naujo DSN pavadinimą ar vietą. Dar kartą spustelėję Pirmyn, galite žiūrėti naujos informacijos suvestinę. Spustelėjus Baigti, rodomas su tvarkyklėmis susijęs sąrankos dialogo langas.

Gerai

Dialogo langas Pasirinkti duomenų šaltinį uždaromas ir prisijungiama prie pasirinkto duomenų šaltinio. Spustelėjus Gerai, sąrašo Failų duomenų šaltiniai pakeitimai netaikomi. Sąrašo pakeitimai taikomi dialogo lange Failų duomenų sąranka spustelėjus Gerai.

Atšaukti

Dialogo langas Pasirinkti duomenų šaltinį uždaromas neprisijungus prie failo duomenų šaltinio ir neanuliavus pakeitimų, darytų naudojant kitus dialogo lango valdiklius.

Žinynas

Rodomas šis Žinyno ekranas.