Dialogo langas Pasirinkti transliatorių išvardija įdiegtus transliavimo .dll ir leidžia vieną pasirinkti, įgalindamas tvarkyklę transliuoti duomenis iš vieno simbolių rinkinio į kitą. Programa ir duomenų šaltinis dažnai laiko duomenis skirtinguose simbolių rinkiniuose. ODBC pateikia bendrą mechanizmą, leidžiantį tvarkyklei transliuoti iš vieno simbolių rinkinio į kitą.

Nurodžius transliavimo .dll, tvarkyklė jį įkelia ir nurodo jam transliuoti visą duomenų srautą tarp programos ir duomenų šaltinio. Tai yra visi į duomenų šaltinį siunčiami SQL sakiniai ir simbolių parametrai bei visi simbolių rezultatai, simbolių metaduomenys, pvz., stulpelių pavadinimai ir klaidų pranešimai, nuskaityti iš duomenų šaltinio. Prisijungimo duomenys netransliuojami, nes transliavimo .dll neįkeliamas tol, kol programa neprisijungia prie duomenų šaltinio.

Transliavimo .dll, įdiegiantį transliavimo funkcijas SQLDriverToDataSource ir SQLDataSourceToDriver, kuriuos iškviečia tvarkyklė, gali įrašyti programos kūrėjas, tvarkyklės kūrėjas arba trečioji šalis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie transliavimo .dll, žr. ODBC programuotojo nuorodą.