Jei norite naudoti dialogo langą Papildomų parinkčių nustatymas, pirmiausia turite įvesti šios tvarkyklės vartotojo vardą ir slaptažodį.

Pagal jūsų sistemos saugos reikalavimus tvarkyklė gali paraginti nurodyti jūsų vardą ir slaptažodį, jei duomenų šaltinis naudoja sistemos (darbo grupės) duomenų bazę. Numatytasis pavadinimas yra „Admin“, o numatytasis „Microsoft Access“ slaptažodis administratoriams yra tuščia eilutė.

Tvarkyklė naudos toliau pateikiamas parinktis, turimas dialogo lange Papildomų parinkčių nustatymas, pereinant prie bet kurios „Access“ duomenų bazės.

DefaultDir

Identifikuoja numatytąjį katalogą tvarkyklei prieiti.

Driver

Naudojama norint įvesti pasirinktinį „Access“ tvarkyklės pavadinimą.

FIL

Failo tipas. „MS Access“, skirtas „Microsoft Access“.

ExtendedAnsiSQL

Jungimosi eilutės atributas. Nustačius ties „1“ įgalinamos tokios „Jet 4.0“ funkcijos kaip rodinių ir procedūrų kūrimas ir numetimas, duomenų sutrumpinimo aptikimas, nauji duomenų tipai ir SQL-92 rezervuotųjų žodžių sąrašo naudojimas. Numatytoji reikšmė yra „0“, kuri neįgalina nė vienos iš šių funkcijų.

ImplicitCommitSync

Nurodo, kaip pakeitimai, atlikti už operacijos ribų, užrašomi į duomenų bazę. Ši reikšmė iš pradžių nustatoma ties „Taip“, tuomet „Microsoft Access“ tvarkyklė lauks, kol bus užbaigti vidinės / numanomos operacijos priskyrimai.

MaxBufferSize

Vidinio buferio dydis kilobaitais, kurį naudoja „Microsoft Access“ duomenims perkelti į diską ir iš jo. Numatytasis buferio dydis yra 2048 KB (rodoma kaip 2048). Galima naudoti bet kokį sveiką skaičių, padalijamą iš 256. Taip nustatoma tokia pati parinktis kaip Buferio dydis dialogo lange Sąranka.

MaxScanRows

Eilučių, kurios bus nuskaitomos nustatant stulpelio duomenų tipą pagal turimus duomenis, skaičius.

Galimas skaičius nuo 1 iki 16. Numatytoji reikšmė yra 8. Nustačius 0, nuskaitomos visos eilutės. Naudojant už ribų užeinantį skaičių gaunama klaida.

PageTimeout

Laiko periodas sekundės dešimtosiomis dalimis, kai nenaudojamas puslapis lieka buferyje. „Microsoft Access“ tvarkyklės numatytoji reikšmė yra 0,5 sekundės ir ji turi būti didesnė nei 0. Ši parinktis taikoma visiems duomenų šaltiniams, naudojantiems „Microsoft Access“ tvarkyklę.

ReadOnly

Duomenų bazę paskiria kaip skirtą tik skaityti, kad nebūtų leidžiami jokie naujinimai.

SafeTransactions

Jei naudojama numatytoji reikšmė 0, visos operacijos atliekamos nedelsiant. Naudojant 1, visos operacijos išsaugomos diske tik atlikus priskyrimo operaciją, tačiau efektyvumas šiek tiek suprastėja.

Threads

Variklio naudojamų foninių gijų skaičius. Numatytoji reikšmė yra 3. Vartotojas gali padidinti gijų skaičių, jei duomenų bazėje yra daug operacijų.

UserCommitSync

Nurodo, ar „Microsoft Access“ tvarkyklė atliks detalias vartotojo apibrėžtas operacijas asinchroniškai. Numatytoji reikšmė yra „Taip“; tai reiškia, kad „Microsoft Access“ tvarkyklė lauks, kol bus užbaigti vartotojo apibrėžti operacijos priskyrimai.

Šią reikšmę nustačius kaip „Ne“ gali pasireikšti nenumatytos operacijų pasekmės kelių vartotojų aplinkoje.