Dialoglodziņš Select Translator parāda instalēto translēšanas .dlls failu sarakstu un ļauj jums atlasīt vienu, iespējojot draiveri veikt datu translēšanu no vienas rakstzīmju kopas citā. Dati lietojumprogrammās un datu avotos bieži tiek glabāti atšķirīgās rakstzīmju kopās. ODBC nodrošina vispārīgu mehānismu, kas draiverim ļauj translēt datus no vienas rakstzīmju kopas citā.

Pēc translēšanas .dll faila norādīšanas draiveris to ielādē un izsauc veikt visu datu translēšanu, kas plūst no lietojumprogrammas uz datu avotu un pretēji. Tai skaitā visus SQL priekšrakstus un rakstzīmju parametrus, kas nosūtīti datu avotam, un visus rakstzīmju rezultātus, rakstzīmju metadatus, piemēram, kolonnu nosaukumus un kļūdu ziņojumus, kas izgūti no datu avota. Savienojuma dati netiek translēti, jo translēšanas .dll fails netiek ielādēts, kamēr lietojumprogramma nav izveidojusi savienojumu ar datu avotu.

Translatora .dll, kas izpilda translēšanas funkcijas SQLDriverToDataSource un SQLDataSourceToDriver, kuras pieprasījis draiveris, var būt sarakstījis lietojumprogrammas izstrādātājs, draivera izstrādātājs vai trešā persona.

Papildinformāciju par .dlls skatiet ODBC programmētāja atsaucēs.