Lietojiet dialoglodziņu Definēt teksta formātu, lai definētu kolonnu formātu atlasītajā failā un noteiktu katras datu tabulas shēmu. Dialoglodziņš Definēt teksta formātu ietver, piemēram, šādas vadīklas:

Pievienot

Pievieno kolonnu, izmantojot laukos Datu tips, Nosaukums un Platums esošās vērtības.

Rakstzīmes

ANSI vai OEM. OEM nosaka no ANSI atšķirīgu rakstzīmju kopu, un tas ir noklusējuma iestatījums, ja atlasītā vienuma formāts nav definēts sarakstā Tabulas.

Kolonnas nosaukuma galvene

Nosaka, vai atlasītās tabulas kolonnu pirmā rinda tiks izmantota kā kolonu nosaukumi. Iestata FALSE (nodzēsts) kā noklusējumu, ja atlasītā vienuma formāts nav definēts sarakstā Tabulas.

Kolonnas

Uzskaita katras kolonnas nosaukumu sarakstā Tabulas atlasītajai tabulai un norāda kolonnu secību tabulā.

Datu tips

Tas var būt BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT vai SINGLE. Datuma datu tipam izmantojiet formātu “dd-mmm-gg”, “mm-dd-gg”, “mmm-dd-gg”, “gggg-mm-dd” vai “gggg-mmm-dd”. (“mm” apzīmē mēnešus ar cipariem; “mmm” apzīmē mēnešus ar burtiem).

Ierobežotājs

Pielāgoto ierobežotāja rakstzīmi var izmantot kolonnu atdalīšanai. Jāizmanto tikai viena rakstzīme, nevar izmantot divpēdiņas (“ ”). Šī opcija ir iespējota, ja lodziņā Formāts ir atlasīts vienums Pielāgots ierobežotājs.

Formāts

Ierobežots vai fiksēts garums. Ja garums ir ierobežots, šī opcija norāda izmantotā ierobežotāja tipu: komats (CSV), tabulācijas rakstzīme vai speciālā rakstzīme (pielāgota). Iestata opciju CSV ierobežotājs kā noklusējumu, ja atlasītā vienuma formāts nav definēts sarakstā Tabulas.

Ja Formāts ir fiksēta garuma un ir atlasīta opcija Kolonnas nosaukuma galvene, pirmā rindiņa ir jāierobežo ar komatu.

Minēt

Noklikšķiniet, lai ģenerētu datu tipu, nosaukumu un kolonnu platuma vērtības atlasītajā tabulā, pārbaudot tabulas saturu saskaņā ar sarakstlodziņā Formāts atlasīto vienumu. Šī opcija ir iespējota, ja tabulas formāts ir ierobežots. Iepriekš definētās kolonnas sarakstā Kolonnas ir nodzēstas un aizstātas ar jauniem ierakstiem. Ja nav atlasīta opcija Kolonnas nosaukuma galvene, kolonnu nosaukumi tiek ģenerēti kā “F1”, “F2” un tā tālāk.

Šī funkcionalitāte darbojas tikai tajās kolonnās, kuru izmērs nepārsniedz 64 513 baitus.

Modificēt

Noklikšķiniet, lai modificētu atlasīto kolonnu, izmantojot laukos Datu tips, Nosaukums un Platums esošās vērtības.

Nosaukums

Atlasītās kolonnas nosaukums. Izmantojiet, lai noteiktu jaunu nosaukumu esošajai vai jaunai kolonnai.

Ja ir atlasīta opcija Kolonnas nosaukuma galvene, attēlotās kolonnas nosaukums netiek ņemts vērā.

Noņemt

Dzēš atlasīto kolonnu.

Rindas pārbaudīšanai

Rindu skaits, kuras tiks pārbaudītas Iestatīšanas laikā vai ar draiveri, iestatot kolonnas un kolonnu datu tipus. Noklusējuma vērtība atbilst 25, ja sarakstā Tabulas nav definēts atlasītā vienuma formāts, taču tā var atbilst jebkuram skaitlim no 1 līdz 32 767.

Tabulas

Uzskaita visus failus, kas atbilst dialoglodziņā ODBC Text iestatīšana atlasītajā direktorijā noteikto paplašinājumu sarakstam.

Ja ir atlasīts <noklusējuma iestatījums>, saraksts Kolonnas ir atspējots.

Platums

Šo vērtību var nomainīt kolonnām CHAR vai LONGCHAR. Citiem datu tipiem opcija Platums ir atspējota, un netiek rādīta nekāda vērtība. Noklusējuma vērtība atbilst 1, ja sarakstā Tabulas nav definēts atlasītā vienuma formāts.

Skatiet arī