Lai izmantotu dialoglodziņu Iestatīt papildu opcijas, vispirms ievadiet šī draivera pieteikšanās vārdu un paroli.

Atkarībā no sistēmas drošības prasībām draiveris, iespējams, rādīs uzvedni, kurā būs jāieraksta sistēmas (darbgrupas) datubāzes lietotājvārds un parole. Noklusējuma lietotājvārds ir Admin, un noklusējuma Microsoft Access parole lietotājam Admin ir tukša virkne.

Piekļūstot jebkurai Access datubāzei, draiveris izmantos tālāk tekstā aprakstītās opcijas, kas ir pieejamas dialoglodziņā Iestatīt papildu opcijas.

Noklusējuma zona

Identificē draivera piekļuves noklusējuma direktoriju.

ODBC draiveri

Lietojiet, lai Access draiverim ievadītu pielāgotu nosaukumu.

FIL

Faila tips. “MS Access” nozīmē Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Savienojuma virknes atribūts. Ja šis vienums ir iestatīts uz “1”, tiek iespējoti tādi Jet 4.0 līdzekļi kā skatu un procedūru veidošana un nomešana, datu apcirpšanas noteikšana, jauni datu tipi un SQL-92 rezervēto vārdu saraksta lietošana. Noklusējuma vērtība ir “0”, un tā neļauj izmantot nevienu no šiem līdzekļiem.

ImplicitCommitSync

Nosaka, kā ārpus transakcijai veiktās izmaiņas tiek ierakstītas datubāzē. Sākumā šī vērtība ir iestatīta uz “Jā”, kas nozīmē, ka Microsoft Access draiveris gaidīs, kamēr tiks pabeigta iesniegšana iekšējā/netiešajā transakcijā.

BUFFERSIZE

Iekšējā bufera izmērs kilobaitos, ko Microsoft Access izmanto datu pārsūtīšanai diskā un atpakaļ. Noklusējuma bufera izmērs ir 2 048 KB (tiek attēlots kā 2 048). Var izmantot jebkuru veselu skaitli, kas dalās ar 256. Šādi tiek iestatīta tā pati opcija, kā izmantojot vienumu Bufera izmērs dialoglodziņā Iestatīšana.

MaxScanRows

Rindu numuri, kuras tiks pārbaudītas, iestatot kolonnas datu tipu, pamatojoties uz esošajiem datiem.

Der jebkurš skaitlis no 1 līdz 16. Noklusējuma vērtība ir 8; ja vērtība iestatīta uz 0, tiks pārbaudītas visas rindas. Skaitlis, kas ir ārpus noteiktajām robežām, izraisīs kļūdu.

PageTimeout

Laiks sekundes desmitdaļās, kas nosaka, cik ilgi nelietota lapa paliek buferī. Microsoft Access draiverim noklusējuma vērtība ir 0,5 sekundes, un šai vērtībai jābūt lielākai par 0. Šī opcija attiecas uz visiem datu avotiem, kas izmanto Microsoft Access draiveri.

ReadOnly

Atzīmē datubāzi kā tikai lasāmu, lai neļautu to atjaunināt.

SafeTransactions

Ja opcija ir iestatīta uz noklusējumu, tas ir, 0, visas darbības tiek veiktas nekavējoties. Ja opcija ir iestatīta uz 1, visas darbības tiek saglabātas uz diska tikai operācijas izpildes laikā, taču veiktspēja ir mazliet pasliktināta.

Threads

Programmas izmantoto fona pavedienu skaits. Noklusējuma vērtība ir 3. Lietotājs var palielināt pavedienu skaitu, ja datubāzē notiek daudz darbību.

UserCommitSync

Nosaka, vai Microsoft Access draiveris veiks atklātas lietotāja definētas transakcijas asinhronajā režīmā. Noklusējuma vērtība ir “Jā”, kas nozīmē, ka Microsoft Access draiveris gaidīs, kamēr tiks pabeigta iesniegšana lietotāja definētajā transakcijā.

Iestatot šo vērtību uz “Nē”, var rasties neparedzamas transakciju sekas vairāklietotāju vidē.