Dialoglodziņš Indeksu atlasīšana ietver, piemēram, šādas vadīklas:

Tabulas

Uzskaita visus pašlaik atlasītajā datu avotā esošos failus.

Indeksi

Uzskaita visus indeksus, kas piešķirti pašlaik atlasītajam failam sarakstā Tabulas.

Rādīt failus ar tipu

Norāda, kādus failu tipus rādīt sarakstā Indeksi.

ODBC dBASE draiveris automātiski atveras un atjaunina dBASE IV indeksa failus. Izmantojiet dialoglodziņu Indeksu atlasīšana, lai sasaistītu dBASE III .ndx failus ar dBASE failiem.

Veidojot dBASE indeksus, ir spēkā šādi ierobežojumi:

  • visiem kolonnu nosaukumiem jābūt derīgiem;
  • visām kolonnām jābūt sakārtotām vienādi augošā vai dilstošā secībā;
  • jebkuras atsevišķas teksta kolonnas garumam jābūt mazākam par 100 baitiem;
  • ja ir vairākas kolonnas, tām visām jābūt teksta kolonnām, un kolonnu izmēru summa nedrīkst pārsniegt 100 baitus;
  • memo laukus nevar indeksēt;
  • indekss nedrīkst būt noteikts jau esošajai lauku kopai. (Tas ir, indeksu dublikāti nav atļauti.)
  • Indeksa nosaukumam jāatbilst dBASE nosaukumdošanas metodei. dBASE III katram indeksam jābūt atsevišķā failā ar paplašinājumu .ndx. dBASE IV versijā indeksi ir veidoti kā etiķešu nosaukumi, kas tiek uzglabāti atsevišķā .mdx failā ar tādu pašu bāzes nosaukumu kā datubāzes failam. (Piemēram, Emp.mdx ir Emp.dbf datubāzes indeksa fails.)

Lai saistītu indeksu ar tabulu, rīkojieties šādi:

  1. Sarakstā Tabula atlasiet failu.
  2. Sarakstā Indeksi atlasiet indeksu.
  3. Noklikšķiniet uz Labi, lai saglabātu tabulas/indeksa saistību.
Piezīme:
Lai draiveris atpazītu dBASE III indeksus, tie jāpiešķir, izmantojot šo dialoglodziņu.