Tā kā daudzos Microsoft produktos ODBC tiek izmantots kā pamatkomponents un ar šiem produktiem tiek tālākizplatīti arī ODBC draiveri, Microsoft klientu serviss un Atbalsta centrs uzskata ODBC par daļu no katra produkta, kurā ODBC ir ietverts kā komponents. ODBC lietošanas atbalsts tiek nodrošināts saskaņā ar attiecīgā produkta atbalsta līgumu. Vairāk informācijas skatiet konkrētā produkta dokumentācijā.