Dialoglodziņš ODBC Microsoft Excel iestatīšana ietver, piemēram, šādas vadīklas:

Informācija par datu avotu

Identificē Excel failu. Lauks Apraksts, kas pēc noklusējuma ir tukšs, var iekļaut aprakstošos rādītājus.

Datubāze

Lietojiet šīs opcijas, lai mainītu faila noklusējuma atrašanās vietu. Ja vēlaties pārvietot failu uz citu atrašanās vietu, noklikšķiniet Atlasīt direktoriju vai Atlasīt darbgrāmatu atkarībā no tā, kādu Excel produkta versiju jūs atlasījāt lodziņā Versija.

Draiveris

Opcija Rindas pārbaudīšanai nosaka rindu skaitu, kuras tiks pārbaudītas iestatīšanas laikā vai ar draiveri, iestatot kolonnas un kolonnu datu tipus. Tas var būt jebkurš skaitlis no 1 līdz 16.

Lai neļautu atjaunināt šo Excel failu, atlasiet Tikai lasāms.

Piezīme:
Detalizēta un programmatiska informācija par šo draiveri atrodama MSDN bibliotēkā. Cita informācija ir atrodama Datu avota konvertēšana, Excel faili, IISAM reģistra ieraksti un Kopējie ODBC komponentu faili šajā palīdzības failā. Ir pieejams produkta atbalsts.