Alle beholdere og objekter i nettverket har et sett med informasjon om tilgangskontroll tilknyttet. Denne informasjonen kalles sikkerhetsbeskrivelser og styrer tilgangstypen brukere og grupper har. Tillatelser defineres innenfor et objekts sikkerhetsbeskrivelse. Tillatelser tilknyttes eller tilordnes bestemte brukere og grupper.

Når du er medlem av en sikkerhetsgruppe som er tilknyttet et objekt, har du en viss mulighet til å behandle tillatelsene på det objektet. For objekter som du eier, har du alle tillatelser. Du kan bruke ulike metoder, for eksempel Active Directory-domenetjenester (AD DS), Gruppepolicy eller tilgangskontrollister, til å behandle ulike typer objekter.

Denne delen inneholder følgende:

Flere referanser