Følgende tabell viser en liste over tilgangsbegrensningene for hvert sett NTFS-spesialtillatelser.

Spesialtillatelser Alle tillatelser Endre Lese og kjøre Vis mappeinnhold (bare mapper) Lese Skrive

Traversere mappe / kjøre fil

x

x

x

x

Vise mappe / lese data

x

x

x

x

x

Lese attributter

x

x

x

x

x

Lese utvidede attributter

x

x

x

x

x

Opprette filer / skrive data

x

x

x

Opprette mapper / tilføye data

x

x

x

Skrive attributter

x

x

x

Skrive utvidede attributter

x

x

x

Slette undermapper og filer

x

Slette

x

x

Lese tillatelser

x

x

x

x

x

x

Endre tillatelser

x

Bli eier

x

Synkronisere

x

x

x

x

x

x

Viktig!

Grupper eller brukere som har alle tillatelser til en mappe, kan slette alle filene i mappen, uavhengig av tillatelsene som beskytter filene.

Flere hensyn

  • Selv om Vise mappeinnhold og Lese og kjøre ser ut til å ha de samme spesialtillatelsene, arves disse tillatelsene på forskjellige måter. Vise mappeinnhold arves av mapper, men ikke av filer, og skal bare vises når du viser mappetillatelser. Lese og kjøre arves både av filer og mapper, og vises alltid når du viser fil- eller mappetillatelser.

  • I denne versjonen av Windows inneholder ikke Alle-gruppen som standard Anonym pålogging-gruppen, og tillatelser som brukes på Alle-gruppen, har derfor ingen innvirkning på Anonym pålogging-gruppen.

Flere referanser