Bruk denne siden til å endre klientrutingtabellene i henhold til innstillingene angitt i en tilkoblingsprofil for å bedre administrere nettverkstrafikken og sikkerheten. Du kan inkludere en oppdateringsfil for rutingtabell i tilkoblingsprofilen, gi en URL-adresse til en server som er kontrollert for oppdateringer eller begge deler.

InnstillingBeskrivelse

Ikke endre rutingtabellene

Angir at klientrutingtabellene ikke endres ved bruk av denne tilkoblingsprofilen. Klientdatamaskinen har tilgang til både det originale settet av nettverk og det eksterne nettverket levert av denne tilkoblingsprofilen. Flere nettverk tilgjengelige via rutere tilkoblet det eksterne nettverket er bare tilgjengelige hvis standard gateway for klienten endres til serveren for ekstern pålogging. Hvis du vil endre standard gateway, se kategoriene IPv4 og IPv6 på veivisersidene Legge til/redigere VPN-oppføring og Legge til/redigere oppføring for ekstern pålogging.

Definere en rutingtabelloppdatering

Angir at rutingtabellene oppdateres under tilkoblingsprosessen, slik som definert i de to følgende alternativene.

Rutefil som skal inkluderes

Angir en oppdateringsfil for en rutingtabell som er kompilert i tilkoblingsprofilen og installeres på klientdatamaskinene sammen med tilkoblingsprofilen.

URL-adresse til en rutefil

Angir at oppdateringsfilen for rutingtabellen som en webserver er vert for ved den angitte URL-adressen. Filen lastes ned automatisk og brukes når profilen er koblet til.

Hvis denne URL-adressen er utilgjengelig, koble fra klienten

Hvis valgt, angir den at tilkoblingen mislykkes hvis oppdateringsfilen for rutingtabellen ikke kan lastes ned.

Du finner mer informasjon om hvordan du lager oppdateringsfilen for rutingtabellen på Inkludere rutingtabelloppdateringer (kan være på engelsk) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80963) på Microsofts webområde.   

Flere referanser


Innholdsfortegnelse