Når du installerer en Plug and Play-enhet, vil Windows automatisk konfigurere enheten slik at den fungerer slik den skal med andre enheter som er installert på din datamaskin. Som en del av konfigurasjonsprosessen tilordner Windows et unikt sett med systemressurser på enheten som du installerer. Disse ressursene kan omfatte ett eller flere av følgende:

  • Avbruddsordrelinjer (IRQ - Interrupt Request) linjenumre

  • Direkte minnetilgang (DMA - Direct Memory Access)-kanaler

  • Inndata/utdata-port (I/U)-adresser

  • Minneadresse-område

Hvis du vil ha definisjoner på disse termene, se Ordliste for enhetsbehandling.

Hver ressurs som er tilordnet din enhet må være unik, ellers vil enheten kanskje ikke fungere som den skal. For Plug and Play-enheter vil Windows automatisk konfigurere disse ressursene på riktig måte. Du kan imidlertid konfigurere enheter manuelt ved hjelp av Enhetsbehandling.

Du bør unngå å endre ressursinnstillinger manuelt, fordi innstillingene kan bli faste og Windows vil ha mindre fleksibilitet ved tildeling av ressurser til andre enheter. Hvis for mange ressurser blir faste, er det mulig at Windows ikke kan installere nye Plug and Play-enheter.

Av og til vil to enheter som krever de samme ressursene, forårsake en enhetskonflikt. Hvis dette skjer, kan du endre ressursinnstillingene manuelt for å være sikker på at hver innstilling er unik. Noen ressurser, for eksempel avbryter på PCI-enheter, kan imidlertid deles, avhengig av driverne og datamaskinen.

Du må kanskje konfigurere disse innstillingene manuelt, avhengig av hvilken enhetstype du installerer. Når du installerer en ikke-kompatibel Plug and Play-enhet, kan ikke Windows konfigurere ressursinnstillingene for enheten automatisk. For instruksjoner, se håndboken som fulgte med enheten.

Forsiktig!

Ressursinnstillinger som endres på feil måte kan deaktivere maskinvaren, og føre til at datamaskinen ikke fungerer som den skal eller den kan ikke brukes. Du bør bare endre ressursinnstillingene hvis du er sikker på at de nye innstillingene ikke kommer i konflikt med annen maskinvare, eller hvis produsenten har gitt bestemte ressursinnstillinger for enheten.


Innholdsfortegnelse