Dette emnet omhandler en prosedyre du kan bruke til å løse ut eller koble fra en fjernbar enhet.

Forsiktig!

Hvis du frakobler eller løser ut en enhet som støtter fjerning uten først å bruke Sikker fjerning-programmet for å advare systemet, kan data går tapt eller systemet blir ustabilt. Hvis en enhet for eksempel kobles fra under en dataoverføring, vil data sannsynligvis gå tapt. Hvis du bruker Sikker fjerning, kan du advare systemet før du kobler fra eller løser ut en enhet, og hindre mulig tap av data.

En hvilken som helst brukerkonto kan brukes til å fullføre denne prosedyren.

Løse ut eller koble fra en enhet
 1. Klikk Sikker fjerning-ikonet i systemstatusfeltet på oppgavelinjen (

  Ikon for sikker fjerning av programvare).

  Sikker fjerning viser en popup-meny med en liste over Plug and Play-enheter som støtter sikker fjerning og som i øyebilkket er knyttet til systemet.

  Hvis du ikke ser enheten du vil ha på menyen, støtter ikke din enhet sikker fjerning, og du kan ikke koble fra eller løse ut enheten med Sikker fjerning.

 2. Velg enheten du vil koble fra eller løse ut fra listen over enheter.

  Det vises en melding om at det nå er trygt å koble fra eller løse ut enheten.

  Obs!  

  Datamaskinen vil som standard deaktivere skrivebufring for fjernbare lagringsenheter som trygt kan fjernes mens datamaskinen er slått på. Den gjør dette for at enheter skal kunne fjernes uten tap av data.


Innholdsfortegnelse