Dette emnet omhandler en prosedyre du kan bruke til å konfigurere hvordan en enhetsdriver som ikke er Plug and Play-kompatibel startes når du slår på datamaskinen.

Forsiktig!

Uriktig endring av oppstartstype på en oppstartsenhet eller systemenhet kan medføre at systemet blir ustabilt eller ikke lenger starter, eller slutter å fungere. Du må forstå instruksjonene fullt ut før du endrer denne innstillingen.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren.

Endre oppstarttype for en enhetsdriver som ikke er Plug and Play-kompatibel
  1. Åpne Enhetsbehandling.

  2. Klikk Vis-menyen, og klikk deretterVis skjulte enheter.

  3. Dobbeltklikk Drivere som ikke er Plug and Play-kompatible, høyreklikk en enhet og klikk deretter Egenskaper.

  4. I kategorien Driver, under Oppstart, velger du en Type og klikker deretter OK.

Oppstartstype bruker som standard den typen som kreves av driveren første gang driveren blir installert Hvis du vil endre standarden, kan du bruke alternativene i følgende tabell. Vær forsiktig når du endrer oppstartstype. Du bør forsikre deg om at du fullt ut forstår instruksjonene før du endrer denne innstillingen.

Oppstartstype Beskrivelse

Automatisk

Starter hver gang systemet starter, etter at oppstartsenhetene og systemenhetene har startet. Klikk dette alternativet for enheter som ikke er kritiske for grunnleggende systemdrift.

Oppstart

Starter hver gang systemet starter, før andre enheter starter. Klikk dette alternativet for kritiske enheter som er grunnleggende for systemdriften.

Behovsbetinget

Starter når enheten oppdages eller den er nødvendig for en bestemt hendelse. Klikk dette alternativet for enheter som ikke er kritiske for grunnleggende systemdrift, og heller ikke er påkrevd for søking etter enhet.

System

Starter hver gang systemet starter, etter at oppstartsenhetene har startet. Klikk dette alternativet for kritiske enheter som er grunnleggende for systemdriften.


Innholdsfortegnelse