Enhetsbehandling gir deg grafisk oversikt over maskinvaren som er installert på din datamaskin. Alle enheter kommuniserer med Windows gjennom en programvare som kalles enhetsdriver. Du kan bruke Enhetsbehandling for å installere og oppdatere drivere for maskinvareenhetene, endre maskinvareinnstillingene for disse enhetene og feilsøke problemer.

Bruksområder for Enhetsbehandling

Du kan bruke Enhetsbehandling til å:

  • Avgjøre om maskinvaren på din datamaskin fungerer som den skal.

  • Endre konfigurasjonsinnstillingene for maskinvare.

  • Identifisere enhetsdrivere som er lastet inn for hver enhet og hente informasjon om hver enhetsdriver.

  • Endre avanserte innstillinger og egenskaper for enhetene. Installere oppdaterte enhetsdrivere.

  • Aktivere, deaktivere og avinstallere enheter.

  • Rulle tilbake til en tidligere versjon av en driver.

  • Vise enhetene basert på type, deres tilkobling til datamaskinen, eller hvilke ressurser de bruker.

  • Vise eller skjule skjulte enheter som ikke er kritiske for visning, men kan være nødvendige for avansert feilsøking.

Du vil vanligvis bruke Enhetsbehandling til å kontrollere statusen for din maskinvare og oppdatere enhetsdrivere på datamaskinen. Avanserte brukere som har godt kjennskap til maskinvare kan også bruke diagnosefunksjonene i Enhetsbehandling til å løse enhetskonflikter og endre ressursinnstillingene.

Det er vanligvis ikke nødvendig å bruke Enhetsbehandling til å endre ressursinnstillinger, fordi ressursene blir tildelt automatisk under maskinvareinstallasjonen.

Enhetsbehandling kan bare administrere enheter på en lokal datamaskin. På en ekstern datamaskin fungerer Enhetsbehandling bare i skrivebeskyttet modus. Dette gjør det mulig å vise, men ikke endre, maskinvarekonfigurasjonen på datamaskinen.


Innholdsfortegnelse