Når en ny enhet oppdages, søker Windows i driverlageret for å se om det er en passende driverpakke lagret der. Hvis ikke, søker det på flere steder for å finne en driverpakke som kan legges i driverlageret. Disse stedene er i rekkefølge:

 1. Mappene som er spesifisert i enhetsbaneregisteret, som beskrevet i dette emnet.

 2. Windows Update på weben. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere Windows til å søke etter enhetsdrivere i Windows Update.

 3. En filbane eller medium, angitt av brukeren.

Når Windows har funnet driverpakken, blir den kopiert til driverlageret, og deretter installert derfra.

Dette emnet omhandler en prosedyre du kan bruke til å endre mappelisten som ble brukt av Enhetsbehandling til å søke etter en driverpakke.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren.

Konfigurere Windows til å søke etter enhetsdrivere i flere mapper
 1. Start Registerredigering. Klikk Start, og skriv inn i boksen Start søk regedit.

 2. Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, bekrefter du at den viste handlingen er den du ønsker, og deretter klikker du Ja.

 3. Naviger til følgende registernøkkel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version

 4. Dobbeltklikk Enhetsbane i detaljruten.

 5. Legg til flere mappebaner til innstillingen og skill mappene med et semikolon. Kontroller at %systemroot%\inf er én av mappene inkludert i verdien.

Forsiktig!

Ikke fjern %systemroot%\inf fra oppføringene i enhetsbaneregisteret. Hvis du fjerner denne mappen kan du avbryte installasjonen av enhetsdriveren.

Flere hensyn
 • Du kan inkludere baner ved å bruke:

  • Stasjonsbokstaver og mapper, for eksempel c:\mappenavn

  • Miljøvariabler, for eksempel %systemdrive%\mappenavn

  • Nettverksbaner, for eksempel \\server\dele

  Listen du angir må stå på én linje, og hver mappe må være atskilt med semikolon.

 • Hvis mappene som er oppført i enhetsbaneregisteret inneholder andre undermapper, vil også undermappene inkluderes i søket. Hvis for eksempel c:\ inkluderes som én av banene, vil Windows søke gjennom hele stasjonen.

 • Inkludering av en driverpakke i en mappe som er referert til i enhetsbaneregisteret, fjerner ikke forespørsler opprettet av signaturen på pakken. Hvis pakken ikke er signert, eller er signert av en ukjent eller ikke-klarert leverandør, vil brukeren likevel få opp dialogbokser om å godta leverandøren. Inkludering av sertifikatet som ble brukt til signering av driveren i sertifikatlageret Klarerte leverandører, fjerner denne tilleggsforespørselen. Hvis du vil ha mer informasjon om signering av enhetsdrivere funnet på Microsoft-webområdet , gå til (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=62923) (kan være på engelsk).


Innholdsfortegnelse