Enhetsbehandling kan startes på flere måter. Dette emnet omhandler to prosedyrer du kan bruke til å starte Enhetsbehandling på Windows Vista® og Windows Server® 2008, begge fra Windows-grensesnittet og fra en kommandolinje.

En hvilken som helst brukerkonto kan brukes til å fullføre denne prosedyren. Bare medlemmene i administratorgruppen kan gjøre endringer på enhetene.

Åpne Enhetsbehandling

Du kan åpne Enhetsbehandling på følgende måter:

Ved hjelp av Windows-grensesnittet

Følgende prosedyre lar deg åpne Enhetsbehandling gjennom Windows-brukergrensesnittet.

Åpne Enhetsbehandling med Windows-grensesnittet
 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Maskinvare og lyd.

 3. Klikk Enhetsbehandling. Ett av følgende skjer:

  • Hvis du er logget på som innebygd administratorkonto, åpnes Enhetsbehandling.

  • Hvis du er logget på som bruker som er medlem av administratorgruppen, vises dialogboksen Brukerkontokontroll, og du må klikke Fortsett for å åpne Enhetsbehandling.

  • Hvis du er logget på som standardbruker, vises en melding som angir at du ikke kan gjøre endringer i enhetene. Klikk OK for å åpne Enhetsbehandling i skrivebeskyttet modus.

Med en kommandolinje

Følgende prosedyre lar deg åpne Enhetsbehandling fra et ledetekstvindu.

Åpne Enhetsbehandling med kommandolinjen
 • Ved ledeteksten skriver du følgende kommando i Start søk-boksen eller i Kjør-boksen:

  mmc devmgmt.msc

  Ett av følgende skjer:

  • Hvis du er logget på som innebygd administratorkonto, åpnes Enhetsbehandling.

  • Hvis du er logget på som bruker som er medlem av administratorgruppen, vises dialogboksen Brukerkontokontroll, og du må klikke Fortsett for å åpne Enhetsbehandling.

  • Hvis du er logget på som standardbruker, vises en melding som angir at du ikke kan gjøre endringer i enhetene. Klikk OK for å åpne Enhetsbehandling i skrivebeskyttet modus.

Bruke Datamaskinbehandling.

Med følgende prosedyrer kan du åpne Datamaskinbehandling, som har Enhetsbehandling som én av sine komponenter.

Obs!  

Denne prosedyren fungerer bare på Windows Vista. På Windows Server 2008 vil disse trinnene starte serverbehandlingsprogrammet. Hvis du vil starte Datamaskinbehandling på Windows Server 2008, følger du trinnene i neste prosedyre ved hjelp av ledeteksten.

Åpne Datamaskinbehandling med Windows-grensesnittet
 1. Klikk Start, høyreklikk deretter Datamaskin, og deretter Behandle.

  Ett av følgende inntreffer:

  • Hvis du er logget på som innebygd administratorkonto, åpnes Datamaskinbehandling.

  • Hvis du er logget på som bruker som er medlem av administratorgruppen, vises dialogboksen Brukerkontokontroll, og du må klikke Fortsett for å åpne Datamaskinbehandling.

  • Hvis du er logget på som standardbruker, åpnes Datamaskinbehandling.

 2. Klikk Enhetsbehandling i navigasjonsruten.

  Ett av følgende inntreffer:

  • Hvis du er administrator, vises Enhetsbehandling i detaljruten.

  • Hvis du er standardbruker, vises en melding som angir at du ikke kan gjøre endringer i enhetene. Klikk OK for å åpne Enhetsbehandling i skrivebeskyttet modus i detaljruten.

Åpne Datamaskinbehandling ved å bruke kommandolinjen
 1. Ved ledeteksten skriver du følgende kommando iStart søk-boksen eller i Kjør-boksen:

  mmc compmgmt.msc

  Ett av følgende inntreffer:

  • Hvis du er logget på som innebygd administratorkonto, åpnes Datamaskinbehandling.

  • Hvis du er logget på som bruker som er medlem av administratorgruppen, vises dialogboksen Brukerkontokontroll, og du må klikke Fortsett for å åpne Datamaskinbehandling.

  • Hvis du er logget på som standardbruker, åpnes Datamaskinbehandling.

 2. Klikk Enhetsbehandling i navigasjonsruten.

  Ett av følgende inntreffer:

  • Hvis du er administrator, vises Enhetsbehandling i detaljruten.

  • Hvis du er standardbruker, vises en melding som angir at du ikke kan gjøre endringer i enhetene. Klikk OK for å åpne Enhetsbehandling i skrivebeskyttet modus i detaljruten.

Fra en ekstern datamaskin

Slik åpner du Enhetsbehandling på en ekstern datamaskin:
 1. Åpne Datamaskinbehandling med én av prosedyrene i forrige avsnitt.

 2. Klikk Handling-menyen, og klikk deretter Koble til en annen datamaskin.

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Velg datamaskin:

  • Skriv inn navnet på datamaskinen du vil ha tilgang til i tekstboksen Annen datamaskin, og klikk deretter OK.

  • Klikk Bla gjennom, og klikk deretter Avansert for å finne datamaskinen du vil bruke. Klikk OK når du har valgt den aktuelle datamaskinen.

  Hvis tilkoblingen var vellykket, vises navnet på datamaskinen i parentes ved siden av Datamaskinbehandling-etiketten øverst til venstre.

  Obs!  

  Tilgangen til Enhetsbehandling på en ekstern datamaskin på denne måten er skrivebeskyttet. Du kan ikke gjøre endringer i enhetene eller i innstillingene.


Innholdsfortegnelse