Dette emnet omhandler en prosedyre du kan bruke til å fjerne en bærbar datamaskin fra en forankringsstasjon.

Forsiktig!

Fjerning av en bærbar datamaskin uten å bruke Utløsing kan føre til ustabilt system, tap av data og skade på maskinvaren. Hvis du vil unngå tap eller skade, bør du bruke Utløsing for å løse ut datamaskinen, eller slå av systemet og løse ut den bærbare datamaskinen mens systemet er avslått. Utløsing av en bærbar datamaskin mens den enten er i ventemodus eller dvalemodus, kan føre til tap av data og ustabilt system.

En hvilken som helst brukerkonto kan brukes til å fullføre denne prosedyren.

Utløse en bærbar datamaskin
  1. Klikk Start.

  2. Start-menyen, til høyre for Slå av- og Lås-knappene, klikker du påpilknappen for å vise menyenAvslutningsalternativer.

    Hvis din datamaskin gjenkjennes av Windows som en bærbar datamaskin som støtter utløsing, vil Utløse vises på denne menyen. Hvis datamaskinen ikke gjenkjennes som en datamaskin som støtter utløsing, vil ikke Utløsing vises.

  3. Klikk Utløsing.

  4. Når du har mottatt melding om at det er forsvarlig, kan du utløse din bærbare datamaskin. Hvis du har en motorisert forankringsstasjon, vil den bærbare datamaskinen utløses automatisk.

Flere hensyn
  • Utløsing åpnes i menyen Avslutningsalternativer bare hvis datamaskinen er ACPI-aktivert, og gjenkjennes som en bærbar datamaskin i en forankringsstasjon. Hvis Utløsing ikke åpnes på menyen Avslutningsalternativer, er ikke din datamaskin ACPI-aktivert, eller den støtter kanskje ikke utløsing.

  • Noen datamaskiner har en utløsingsknapp på forankringsstasjonen. Et trykk på utløsingsknappen, i stedet for å følge denne prosedyren, kan også utløse den bærbare datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med forankringsstasjonen.

  • For optimal ytelse fra den bærbare datamaskinen, bør du endre strømoppsettet i Kontrollpanel. Dette alternativet er tilgjengelig i Mobil PC-kategorien som Håndtere batteristrøm, eller Strømalternativer i Klassisk visning.


Innholdsfortegnelse