Dette emnet omhandler en prosedyre du kan bruke når du vil endre ressursene som brukes av en enhet.

Forsiktig!

Ressursinnstillinger som endres på feil måte kan deaktivere maskinvaren og føre til at datamaskinen ikke fungerer som den skal eller ikke kan brukes. Ressursinnstillingene bør bare endres av brukere med ekspertise innen datamaskinvare og konfigurasjonsinnstillinger for maskinvare.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren.

Endre ressursinnstillingene for en enhet
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk enhetstypen du vil endre.

 3. Dobbeltklikk enheten du vil endre. Hvis enheten har ressursinnstillinger du kan endre, vil kategorien Ressurser vises i dialogboksen.

 4. I kategorien Ressurser fjerner du merket for Bruk automatiske innstillinger. Denne avmerkingsboksen kan være utilgjengelig hvis du ikke kan tilordne en bestemt ressurs til enheten.

 5. Klikk maskinvarekonfigurasjonen du vil endre i Innstilling basert på.

 6. Klikk ressurstypen du vil endre i Ressursinnstillinger under Ressurstype. Alternativene er som følger:

  • Direkte minnetilgang (DMA - Direct Memory Access)

  • Avbruddsordre (IRQ - interrupt request)

  • Inndata/utdata-port (I/U)

  • Minneadresse

 7. Klikk Endre innstilling, og skriv inn en ny verdi for ressurstypen.

 8. Om nødvendig, gjenta trinnene 2 til og med 7.

Flere hensyn
Viktig!

Kontroller at de nye innstillingene ikke kommer i konflikt med andre enheter. Hvis du har konflikter mellom enheter, vil de vises i kategorien Ressurser i Liste over enheter i konflikt.

 • Bruk automatiske innstillinger er ikke aktivert for enheter som ikke har andre innstillinger du kan konfigurere. Den er heller ikke aktivert for enheter som kontrolleres av Plug and Play-ressurser og bør ikke endres av brukeren.

 • Du bør tilordne ressurser manuelt bare for eldre ISA- og Plug and Play-enheter med grunnleggende inndata/utdata-system (BIOS). Det er vanligvis ikke nødvendig å endre ressursinnstillingene fordi ressurser blir tildelt automatisk av systemet når maskinvaren installeres.


Innholdsfortegnelse