Du kan bruke Enhetsbehandling for å installere og oppdatere drivere for maskinvareenheter, endre maskinvareinnstillingene for disse enhetene og feilsøke problemer.

En enhetsdriver er programvare som gjør det mulig for Windows å kommunisere med en bestemt maskinvareenhet. Du må installere en enhetsdriver før Windows kan ta i bruk ny programvare.


Innholdsfortegnelse