Dette emnet omhandler prosedyrer du kan bruke for å endre innstillinger som er spesifikke for visse enhetstyper.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren.

Endre innstillinger for et nettverkskort

Enhetsegenskapene for nettverkskort er enhetsavhengige. Les produsentens instruksjonshåndbok for enheten for å avgjøre hvilke innstillinger du må endre.

Endre innstillinger for et nettverkskort
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk Nettverkskort.

 3. Høyreklikk nettverkskortet du vil bruke, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Angi endringene du vil bruke i kategorien Avansert.

Endre innstillingene for COM- eller LPT-porter

Endre innstillingene for COM- eller LPT-porter
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk Porter (COM & LPT).

 3. Høyreklikk porten du vil ha, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Angi endringene du vil bruke i kategorien Portinnstillinger.

  Obs!  

  De fleste maskinvareenheter som bruker porter, angir porthastigheten automatisk. Standardene for modemporthastigheten er angitt under Telefon- og modemalternativer i Kontrollpanel, under avsnittet Maskinvare og lyd.

Endre innstillingene for en PS/2-mus

Endre innstillingene for en PS/2-mus
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk Mus og andre pekeenheter.

 3. Høyreklikk PS/2-kompatibel mus, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Angi endringene du vil bruke i kategorien Avanserte innstillinger.

Endre innstillingene for en IDE-kontroller

Noen av de avanserte innstillingene for IDE-kontroller er enhetsavhengige. Les produsentens instruksjonshåndbok for enheten for å avgjøre hvilke innstillinger du kan endre.

Du kan ikke endre innstillingene i Enhetstype hvis systemet allerede har oppdaget en IDE-enhet på en IDE-kanal. Dette hindrer deg fra å velge Ingen, som ville deaktivere IDE-enheten.

Endre innstillingene for en IDE-kontroller
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk IDE ATA/ATAPI-kontrollere, høyreklikk IDE-enheten du vil bruke, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Gjør endringene du vil bruke i kategorien Avanserte innstillinger, og klikk deretter OK.

  Obs!  

  Det kan hende at kategorien Avanserte innstillinger ikke vises på alle IDE-kontrollerenheter.

Endre soneinnstillingene for DVD-stasjoner

Mange programvaredekodere krever direkte minnetilgang (DMA) for å fungere. Kontroller innstillingene på IDE ATA/ATAPI-kontrollene for å være sikker på at DMA, hvis de er tilgjengelige, er valgt i Overføringsmodus. Hvis nødvendig, kontroller denne innstillingen for den sekundære IDE-kanalen også.

Endre soneinnstillingen for DVD-stasjoner
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk DVD/CD-ROM -stasjoner, høyreklikk DVD-stasjonen du vil bruke, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Angi endringene du vil bruke i kategorien DVD-sone.

  Obs!  

  Det kan hende at kategorien DVD-sone ikke er tilgjengelige for alle DVD-stasjoner.

Hvis du vil konfigurere din DVD-stasjon til avspilling av plater fra andre soner, velger du et geografisk område fra sonelisten. Du vil vanligvis velge sonen der du bor. Det er ikke alltid nødvendig å endre innstillingen på nytt.

Soneinnstillinger kan bare endres et begrenset antall ganger. Når Gjenstående endringer er 1, og du velger en ny sone, vises et varsel om at du heretter bare kan spille av DVDer fra denne sonen. Vær oppmerksom på at du kanskje ikke kan endre soneinnstillingene for enkelte DVD-maskinvarer og programvaredekodere.

Endre innstillingene for ISDN-kort

Endre innstillinger for ISDN-kort
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk Nettverkskort, høyreklikk ISDN-nettverkskortet du vil bruke, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Velg brytertype eller D-kanalprotokoll i kategorien ISDN fra listen Velg brytertype eller D-kanalprotokoll, klikk en brytertype eller en D-kanalprotokoll og klikk deretter Konfigurer.

  Gjør de endringene du vil ha.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skal konfigurere ISDN-nettverksinnstillinger, se dokumentasjonen fra telefonselskapet eller maskinvareprodusenten.

Endre innstillinger for multimedieenheter

Multimedienheter kan omfatte direkteavspillende lyd- eller videoenheter, lyd- eller videokodeker, eller MIDI-enheter.

Endre innstillinger for multimedieenheter
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk Lyd-, video- og spillkontrollere.

 3. Høyreklikk enheten du vil bruke, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Endre konfigurasjonene du vil ha.

  Obs!  

  Knappen Egenskaper er bare aktivert hvis du har andre drivere enn WDM-drivere på din datamaskin. Hvis knappen Egenskaper ikke er aktivert, kan du bruke kategorien Ressurser til å konfigurere enheten.


Innholdsfortegnelse