Driverlageret er et beskyttet område i datamaskinen som inneholder enhetsdriverpakker som er godkjente for installasjon på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om driverlageret, se Forstå installasjon av enheter og drivere.

Fjerning av en enhetsdriverpakke fra lageret vil ikke avinstallere eventuelle operativenheter som bruker driveren. De installerte kopiene av driverfilene blir ikke endret. Bare kopien av driverpakken i lageret blir slettet. Hvis en ny enhet som bruker denne driveren plugges inn i datamaskinen etter at pakken er fjernet fra lageret, må Windows søke etter driverpakken ved å bruke standardplasseringene som kan spørre brukeren om medier.

Dette emnet omhandler prosedyrer du kan bruke til å fjerne en enhetsdriverpakke fra driverlageret.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren. Se gjennom detaljene i delen for tilleggshensyn i dette emnet.

Bestemme navnet på driverpakken i driverlageret

Før du kan fjerne driverpakken, må du vite navnet på pakken i driverlageret. Navnet på .inf-filen blir endret til OEM#.inf, der # er et unikt nummer.

Bestemme navnet på driverpakken i driverlageret
 1. Åpne en ledetekstvindu som har administratortilgang. Klikk Start, Alle programmer, og Tilbehør, høyreklikk deretter Ledetekst, og deretter Kjør som administrator.

  Obs!  

  Kommandolinjeverktøyet PnPUtil fungerer ikke med mindre du kjører ledeteksten som en administrator.

 2. Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, bekrefter du at den viste handlingen er den du ønsker, og deretter klikker du Ja.

 3. Skriv inn kommandoen ved ledeteksten:

  pnputil.exe -e

 4. Les oppføringene i utdataen for å finne beskrivelsen på din pakke og det tilhørende filnavnet.

Fjerne en oppsamlet driverpakke fra driverlageret

Når du kjenner navnet på .inf-filen i pakken i driverlageret, kan du fjerne enhetsdriverpakken.

Fjerne en oppsamlet driverpakke fra driverlageret
 1. Åpne en ledetekstvindu med administratortilgang. Klikk Start, Alle programmer, og Tilbehør, høyreklikk deretter Ledetekst, og deretter Kjør som administrator.

  Obs!  

  PnPUtil-verktøyet fungerer ikke med mindre du kjører ledeteksten som administrator.

 2. Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, bekrefter du at den viste handlingen er den du ønsker, og deretter klikker du Ja.

 3. Skriv inn kommandoen ved ledeteksten:

  pnputil.exe -d Oem#.inf

  Kontroller at du erstatter # med nummeret på .inf-filen du vil fjerne.

  Obs!  

  Hvis du vil se alle kommandolinjeparametrene for PnPUtil-verktøyet, skriver du inn følgende ved ledeteksten: pnputil -?

 4. Hvis datamaskinen rapporterer at driverpakken er i bruk av en installert enhet, må du enten avinstallere enheten først, eller bruke -fpnputil-kommandoen for å fremtvinge sletting av pakken.

Flere hensyn
 • Som standard er medlemskap i administratorgruppen, eller tilsvarende, minimumskravet for å endre drivere i driverlageret. En standardbruker kan få delegert tillatelse til å installere eller avinstallere en driverpakke. Når du skal delegere rettigheten, plasserer du enhetsinstallasjonsklassen for driveren i policyen Tillat at ikke-administratorer kan installere drivere for disse enhetsklassene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere datamaskinpolicyen slik at ikke-administratorer kan installere bestemte enheter.


Innholdsfortegnelse