Dette emnet omhandler en prosedyre du kan bruke til å installere en Plug and Play-kompatibel enhet på din datamaskin.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren. Se gjennom detaljene i delen for tilleggshensyn i dette emnet.

Slik installerer du en Plug and Play-enhet:
 1. Plugg den nye enheter inn i datamaskinen.

 2. I dialogboksen Ny maskinvare funnet velger du ett av følgende:

  • Søk etter og installer driverprogramvare. Merking av dette alternativet starter installasjonsprosessen. Gå gjennom detaljene i Flere hensyn i dette emnet.

  • Spør meg på nytt senere. Enheten er ikke installert og ingen konfigurasjonsendringer er gjort på din datamaskin. Hvis enheten fremdeles er tilkoblet neste gang du logger deg på datamaskinen, vil denne dialogboksen vises på nytt.

  • Ikke vis denne meldingen på nytt på denne enheten. Merking av dette alternativet konfigurerer Plug and Play-tjenesten til ikke å installere driveren for denne enheten og gjør ikke enheten funksjonell. Du må koble fra enheten og koble den til på nytt for å fullføre installasjonen av enhetsdriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Avinstallere en enhet eller installere en enhet på nytt.

Hvis brukeren velger Søke etter og installere driverprogramvare, vil en vellykket installasjon avhenge av følgende faktorer:

 • Enheten støttes av en driverpakke som følger med Windows. Driverpakken som følger med Windows kan installeres av standardbrukere.

 • Administrator for datamaskinen har plassert driverpakken i driverlageret. Hvis du vil ha mer informasjon, se Klargjøre en enhetsdriver i driverlageret. Driverpakker som finnes i driverlageret kan installeres av standardbrukere.

 • Brukeren har medium med driverpakke fra leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, de Flere hensyn i dette emnet.

Flere hensyn

Som standard er medlemskap i Administratorgruppen, eller tilsvarende, et minimumskrav for å installere en ny enhet som ikke har driverpakke allerede installert i driverlageret. Hvis driverpakken ikke er installert i driverlageret, kan standardbrukere installere enheten bare hvis følgende vilkår oppfylles:


Innholdsfortegnelse