Dette emnet inneholder en fremgangsmåte du kan bruke til å konfigurere hvordan du vil at enheten skal fungere med strømalternativene i Windows. Dette inkluderer innstillinger som kontrollerer hvordan enheten bruker strøm under ulike forhold, og hvordan Windows reagerer på hendelser fra enheten når datamaskinen opererer i ulike strømsparingstilstander.

Du kan bruke strømalternativene til å konfigurere en enhet til å "våkne" fra en tilstand med lavt strømforbruk for en hendelse. Ett eksempel på en slik effekt er at et inngående modemkall vil varsle systemet om å betjene kallet selv om systemet er i dvalemodus. Du kan også angi om operativsystemet skal slå av en bestemt enhet hvis den ikke gjør noe, for eksempel betjener et kall.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren.

Endre strømalternativene for en enhet
  1. Åpne Enhetsbehandling.

  2. Dobbeltklikk enhetstypen som du vil endre strømalternativer for.

  3. Høyreklikk enheten du vil ha, og klikk deretter Egenskaper.

  4. Endre innstillingene du vil ha i kategorien Strømstyring.

Obs!  

Kategorien Strømstyring vises bare for enhetsdrivere som støtter standardene for strømalternativer.


Innholdsfortegnelse