Slik installerer du Plug and Play-enheter:

Det er vanligvis ikke nødvendig å avinstallere en Plug and Play-enhet. Du kan bare frakoble enheten slik at Windows ikke laster inn eller bruker driveren. Noen enheter kan kreve at du slår av datamaskinen først. Se produsentens instruksjonshåndbok for enheten for å være sikker på at du gjør dette riktig.

Slik avinstallerer du en Plug and Play-enhet

Avinstallering av ikke-kompatible Plug and Play-enheter involverer vanligvis to trinn:

  1. Bruke Enhetsbehandling for å avinstallere enheten.

  2. Fjerne enheten fra datamaskinen.

Bruke Enhetsbehandling for å avinstallere en ikke-kompatibel Plug and Play-enhet. Når enheten er avinstallert, må du fysisk frakoble eller fjerne enheten fra datamaskinen. Hvis enheten for eksempel er tilkoblet en port på utsiden av datamaskinen, må du slå av datamaskinen, koble enheten fra porten og deretter trekke ut strømledningen til enheten.

Aktivering og deaktivering i motsetning til installering og avinstallering

I stedet for å avinstallere en enhet du kan komme til å tilkoble på nytt, for eksempel et modem, kan du velge å deaktivere en Plug and Play-enhet. Når du deaktiverer en enhet, vil enheten forbli fysisk tilkoblet din datamaskin, men Windows oppdaterer systemregisteret slik at enhetsdriverne for enheten ikke blir lastet inn når du starter datamaskinen. Driverne er tilgjengelige igjen når du aktiverer enheten. Deaktivering av enheter er nyttig hvis du vil bruke mer enn én maskinvarekonfigurasjon på din datamaskin, eller hvis du har en bærbar datamaskin som du bruker på en forankringsstasjon.

Hvis du vil vite mer om prosedyrer om hvordan du skal avinstallere, installere på nytt eller rulle tilbake enheter og tilhørende drivere, se Avinstallere en enhet eller installere en enhet på nytt, og Rulle en enhetsdriver tilbake til forrige versjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om maskinvare og prosedyrer for enhetsinstallering, se Installere enheter og tilhørende drivere og Konfigurere enhetsegenskaper.


Innholdsfortegnelse