Når du bruker Enhetsbehandling, kan du se detaljene i maskinvarekonfigurasjonen, inkludert status, drivere som er i bruk, og annen informasjon.

Dette avsnittet omhandler følgende prosedyrer om hvordan du kan se informasjonen som skaffes av Enhetsbehandling:


Innholdsfortegnelse