Dette emnet omhandler en prosedyre du kan bruke til å starte eller stoppe en enhetsdriver for Plug and Play-enheter. Disse prosedyrene gjelder ikke enheter som ikke samsvarer med Plug and Play-spesifikasjonen. For ikke-kompatible Plug and Play-enheter, se Starte eller stoppe en enhetsdriver som ikke er Plug and Play-kompatibel.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren.

Aktivere en enhet

Slik aktiverer du en Plug and Play-enhet
  1. Åpne Enhetsbehandling.

  2. Høyreklikk enheten du vil bruke, og klikk deretter Aktiver.

    Aktiver vil bare være oppført hvis enheten er deaktivert.

Du kan også aktivere en enhet på enhetens Egenskaper-side. Hvis Endre innstillinger finnes nederst i kategorien Generelt, klikker du på den. Gå deretter til kategorien Driver, og klikk Aktiver.

Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, er ikke enheten aktivert før datamaskinen er startet på nytt.

Deaktivere en enhet

Når du deaktiverer en enhet, forblir den fysiske enheten koblet til datamaskinen, men enhetsdriveren er deaktivert. Driverne er tilgjengelige igjen når du aktiverer enheten. Det kan være nyttig å deaktivere enheter hvis du vil bruke mer enn én maskinvarekonfigurasjon på din datamaskin, eller hvis du har en bærbar datamaskin som du bruker på en forankringsstasjon.

Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, er ikke enheten deaktivert, og fortsetter å fungere til datamaskinen startes på nytt.

Når du har deaktivert en enhet og startet datamaskinen på nytt (hvis dette er nødvendig), er ressursene som er tildelt enheten ledige og kan tildeles en annen enhet.

Noen enheter kan ikke deaktiveres, for eksempel enheter for diskdrivere og prosessorer.

Slik deaktiverer du en Plug and Play-enhet:
  1. Åpne Enhetsbehandling.

  2. Høyreklikk enheten, og klikk deretter Deaktiver.

    Viktig!

    Hvis du deaktiverer en enhet som er påkrevd for å starte systemet, for eksempel harddiskstasjonen, kan det hende at systemet ikke vil starte.

Du kan også deaktivere en enhet fra enhetens Egenskaper-side. Hvis Endre innstillinger finnes nederst i kategorien Generelt, klikker du på den. Gå deretter til kategorien Driver, og klikk Aktiver.


Innholdsfortegnelse