Dette emnet omhandler prosedyrer du kan bruke til å vise informasjon om en enhet.

En hvilken som helst brukerkonto kan brukes til å fullføre denne prosedyren. Det er imidlertid bare medlemmene i administratorgruppen som kan gjøre endringer i enhetene eller de tilhørende driverne.

Vise statusen for enheter

Statusen for en enhet viser om enheten har installerte drivere, og om Windows er i stand til å kommunisere med enheten.

Slik viser du statusen for enheter:
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk enhetstypen du vil vise.

 3. Høyreklikk enheten du vil bruke, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Området Enhetsstatus i kategorien Generelt viser en beskrivelse av gjeldende status.

  Obs!  

  Hvis enheten har et problem, vises hvilken type problem det gjelder. Du kan også se en problemkode og -nummer og et forslag til løsning Du kan også sende en Windows feilrapport til Microsoft ved å klikke Søk etter løsninger, hvis denne knappen finnes.

Vis enhetene, basert på type, tilkobling eller ressursene de bruker.

Som standard vises enhetene i grupper etter enhetstype. Som et alternativ kan du vise dem basert på hvordan de er koblet til datamaskinen, for eksempel bussen de er koblet til. Du kan også vise enhetene basert på ressursene de bruker.

Vise enhetene, basert på type, tilkobling eller ressursene de bruker.
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Vis-menyen klikker du på ett av alternativene oppført i følgende tabell:

  Alternativ Beskrivelse

  Enheter etter type

  Viser enheter etter hvilken enhetstype som er installert, for eksempel monitor eller mus. Dette er standardvisningen. Når du har dobbeltklikket enhetstypen, blir hvert tilkoblingsnavn oppført under typen.

  Enheter etter tilkobling

  Viser enhetene etter hvordan de er tilkoblet din datamaskin. Hver enhet er oppført under maskinvaren den er koblet til. Hvis for eksempel et lite SCSI-kort er oppført, er enheten som er koblet til SCSI-kortet oppført under det.

  Ressurser etter type

  Viser alle tildelte ressurser etter enhetstypen som bruker disse ressursene. Ressurstypene er:

  • Direkte minnetilgangkanaler (DMA - Direct Memory Access)

  • Inndata/utdata-porter (I/U-porter)

  • Avbruddsordre (IRQ - interrupt request)

  • Minneadresse

  Ressurser etter tilkobling

  Viser alle tildelte ressurser etter tilkoblingstype.

Se Konfigurere datamaskinpolicyen slik at ikke-administratorer kan installere bestemte enheter hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser enheter etter installasjonsklasse.

Vise skjulte enheter

Den mest vanlige typen skjulte enheter er enheter som har installert driver, men enhetene er ikke tilkoblet i øyeblikket. Følg trinnene i denne prosedyren for å vise skjulte enheter på datamaskinen.

Vise skjulte enheter
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Klikk Vis skjulte enheterVis-menyen


Innholdsfortegnelse