Driverlageret er et beskyttet område i en datamaskin som inneholder enhetsdriverpakker som er godkjente for installasjon på datamaskinen. Når en enhetsdriverpakke er plassert i driverlageret, kan en standardbruker installere den tilhørende enheten uten å ha behov for utvidet brukertillatelse.

Dette emnet omhandler en prosedyre som en administrator kan bruke til å sette opp en installasjonspakke for enhetsdriveren i driverlageret.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren. Se gjennom detaljene i delen for tilleggshensyn i dette emnet.

Sette opp en driverpakke i driverlageret
 1. Åpne en ledetekstvindu som har administratortilgang. Klikk Start, Alle programmer, og Tilbehør, høyreklikk deretter Ledetekst, og deretter Kjør som administrator.

  Obs!  

  Kommandolinjeverktøyet PnPUtil fungerer ikke med mindre du kjører ledeteksten som administrator.

 2. Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, bekrefter du at den viste handlingen er den du ønsker, og deretter klikker du Ja.

 3. Skriv inn kommandoen ved ledeteksten:

  pnputil.exe -a <PathToDriver>/<Driver>.inf

  Parameter Beskrivelse

  -a

  Angir at driverpakken skal plasseres i driverlageret.

  BaneTilDriver

  Angir banen til mappen der driveren finnes i øyeblikket.

  Driver.inf

  Angir navnet på .inf-filen som beskriver driverpakken.

  Obs!  

  Hvis du vil se alle kommandolinjeparametrene for PnPUtil-kommandoen, skriver du inn følgende ved ledeteksten: pnputil -?

 4. Hvis driverpakken ikke er signert, eller den er signert av et sertifikat som i øyeblikket ikke finnes i sertifikatlageret Klarerte leverandører, vises dialogboksen Windows Security som ber deg bekrefte om driveren skal installeres. Vise detaljene i meldingen for å fastslå problemet med driversignaturen. Hvis du er sikker på at driverpakken er gyldig og sikker, klikker du Installer for å avslutte oppsettingsoperasjonen.

 5. Når oppsettingen er fullført, rapporterer PnPUtil-verktøyet et Publisert navn som tilordnes denne pakken i driverlageret. Det er dette navnet som må oppgis hvis du senere vil slette driverpakken fra lageret. Hvis du må finne det publiserte navnet for en driverpakke, bruker du kommandoen pnputil.exe -e, og søker deretter utdataene etter driveren du trenger.

Flere hensyn

Innholdsfortegnelse