Dette emnet omhandler prosedyrer du kan bruke til å vise strøm- eller båndbreddetildelingene for USB-huber og kontrollere.

En hvilken som helst brukerkonto kan brukes til å fullføre denne prosedyren. Det er imidlertid bare medlemmene i administratorgruppen som kan gjøre endringer i enhetene eller tilhørende driverne.

Vise strømtildelingene for en USB-hub

Huber for USB-enheter er selvdrevet eller bussdrevet. En selvdrevet hub har sin egen strømforsyning og skaffer maksimum strøm til enheten. En bussdrevet hub får sin strøm fra USBen den er koblet til og skaffer minimum strøm. Enheter som krever mye strøm, for eksempel kameraer, bør plugges inn i egendrevne huber.

Du kan kontrollere strømtildelingene i en USB-hub for å oppdage situasjoner der for mange enheter bruker huben.

Vise strømtildelingene for en USB-hub
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk USB-kontrollere.

 3. Høyreklikk USB rothub (du kan ha flere), og klikk deretter Egenskaper.

 4. I kategorien Strøm viser du strømmengden som kreves av hver enhet i listen Tilkoblede enheter.

  Merk!
  • USB-kontrollere vises bare hvis du har en USB-port på datamaskinen.
  • Kategorien Strøm er bare tilgjengelig for USB-huber.

Vise båndbreddetildelingene for en USB-vertskontroller

Du kan vise båndbredde bare for en USB-kontroller. Noen USB-enheter (for eksempel modemer) vises kanskje ikke fordi de ikke rapporterer båndbreddekravene til operativsystemet.

Hver USB-kontroller har en fast båndbredde som alle tilkoblede enheter må dele. Hvis du mistenker at det er båndbreddemangel på en USB-kontroller, kan du kontrollere dette ved å vise båndbreddetildelingen som i øyeblikket brukes av hver enhet.

Vise båndbreddetildelingene for en USB-vertskontroller
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk USB-kontrollere.

 3. Høyreklikk [NameBrand] Vertskontroller på ditt system, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Vis båndbredden som brukes av hver enhet i kategorien Avansert iEnhetenes båndbreddeforbruk.

  Obs!  

  USB-kontrollere vises bare hvis du har en USB-port på datamaskinen.


Innholdsfortegnelse